6.7.1 आयआरबी एक मजला, नाही एक कमाल मर्यादा आहे

अनेक संशोधकांना आयआरबीचे परस्परविरोधी मत मांडता आल्या आहेत. एकीकडे ते एक दमछाक करणारी नोकरशाही असल्याचे मानतात. तरीही, त्याचवेळी ते नैतिक निर्णयांचा अंतिम लवाद देखील मानतात. अनेक संशोधकांना असे वाटते की आयआरबीने मंजुरी दिली तर ते ठीक आहे. जर सध्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या आयआरबीचे खरे मर्यादा आम्ही कबूल करतो आणि त्यापैकी अनेक (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) - मग आम्ही संशोधकांनी अतिरिक्त जबाबदारी घ्यावी आमच्या संशोधनातील नैतिक मूल्यांकनासाठी. आयआरबी एक मजला आहे जो मर्यादीत नाही आणि या कल्पनेचे दोन मुख्य परिणाम आहेत.

प्रथम, आयआरबी म्हणजे जमिनीचा अर्थ असा की जर आपण अशा एखाद्या संस्थेत काम करीत असाल ज्यात IRB ची समीक्षा आवश्यक असेल, तर त्या नियमांचे पालन करावे. हे कदाचित स्पष्ट दिसत असेल, परंतु मी पाहिले आहे की काही लोक IRB ला टाळण्यास उत्सुक आहेत. खरं तर, आपण नैतिकदृष्ट्या अस्थिरता असलेल्या भागात काम करत असल्यास, आयआरबी एक शक्तिशाली सहयोगी होऊ शकते. जर तुम्ही त्यांच्या नियमांचे पालन केले तर आपल्या मागे उभ्या राहावं लागेल (King and Sands 2015) . आणि जर तुम्ही त्यांच्या नियमाचे पालन केले नाही, तर तुम्ही स्वतःच खूप कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडू शकता.

द्वितीय, आयआरबी मर्यादा नाही म्हणजे फक्त आपले फॉर्म भरून आणि नियमांचे पालन करणे पुरेसे नाही. बर्याच पिरिस्थतीत तुम्ही संशोधक आहात ज्यांनी नैतिकता कशी काम करायची याबद्दल सर्वात जास्त माहिती आहे. शेवटी, तुम्ही संशोधक आहात, आणि नैतिक जबाबदारी तुमचीच आहे; हे आपले नाव पेपरवर आहे.

आयआरबीला तुम्ही जमिनीचा भाग म्हणून वापरता हे सुनिश्चित करण्याचा एक मार्ग आहे आणि छप्पर नाही आपल्या कागजात एक नैतिक परिशिष्ट समाविष्ट करणे आहे. खरं तर, आपल्या सहकाऱ्यांची आणि जनसमुदायांबद्दल आपले कार्य कसे स्पष्ट कराल याबद्दल विचार करण्यासाठी स्वत: ला सक्ती करण्याआधी आपल्या अभ्यासाची सुरुवात होण्यापूर्वीच आपण आपल्या नैतिक परिशिष्टाचा मसुदा तयार करू शकता. आपल्या नैतिक परिशिष्ट लिहायला आपण स्वत: ला अस्वस्थ असल्याचे आढळल्यास, त्यानंतर आपल्या अभ्यासामुळे योग्य नैतिक संतुलन धोक्यात येऊ शकते. आपल्या स्वत: च्या कार्याचे निदान करण्यात मदत करण्याशिवाय, आपल्या नैतिक परिशिष्ट प्रकाशित करणे संशोधन समुदायास नैतिक मुद्दयांवर चर्चा करण्यास मदत करेल आणि वास्तविक प्रवीणल संशोधनातील उदाहरणांनुसार योग्य मानके स्थापित करेल. टेबल 6.3 अभ्यासाच्या शोध पेपरांना प्रस्तुत करते ज्यात मला वाटते की संशोधन नैतिक मूल्यांची चांगली चर्चा आहे. मी या चर्चेतील लेखकाद्वारे प्रत्येक दाव्याशी सहमत नाही परंतु Carter (1996) द्वारे परिभाषित केलेल्या अर्थाने एकात्मतेने कार्य करणारी संशोधकांची सर्व उदाहरणे आहेत: प्रत्येक बाबतीत, (1) संशोधक निर्णय घेतात की त्यांना काय वाटते आणि काय चूक आहे; (2) ते त्यांनी ठरविलेल्या गोष्टींवर आधारित असतात, अगदी वैयक्तिक खर्चावर; आणि (3) ते सार्वजनिकरित्या दर्शवतात की ते परिस्थितीच्या नैतिक विश्लेषणावर आधारित काम करीत आहेत.

तक्ता 6.3: आपल्या संशोधनातील नैतिक मूल्यांचे मनोरंजक चर्चा असलेले पेपर्स
अभ्यास करा समस्या संबोधित केले
Rijt et al. (2014) संमतीशिवाय फील्ड प्रयोग
संदर्भ हानी टाळणे
Paluck and Green (2009) विकसनशील देशात फील्ड प्रयोग
संवेदनशील विषयावर संशोधन
जटिल संमती समस्या
संभाव्य हानींचे उपाय
Burnett and Feamster (2015) संमतीशिवाय संशोधन
जोखीम मोजणे कठीण आहे तेव्हा जोखीम आणि फायदे संतुलित करणे
Chaabane et al. (2014) संशोधनाचे सामाजिक परिणाम
लीक डेटा फाईल्स वापरणे
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) संमतीशिवाय फील्ड प्रयोग
Soeller et al. (2016) उल्लंघन केलेल्या सेवा अटी