6.7.1 IRB je podlaha, ne strop

Zdá se, že mnoho výzkumníků má protichůdné názory na IRB. Na jedné straně to považují za přehnanou byrokracii. Současně však považují za konečného rozhodce etických rozhodnutí. To znamená, že mnoho vědců se domnívá, že pokud IRB schválí to, musí být v pořádku. Pokud uznáváme velmi reálná omezení IRB, jak jsou v současné době - ​​a existuje mnoho z nich (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) pak musíme jako výzkumní pracovníci přijmout další odpovědnost pro etiku našeho výzkumu. IRB je podlaha bez stropu a tato myšlenka má dva hlavní důsledky.

Za prvé, IRB je podlaha znamená, že pokud pracujete v instituci, která vyžaduje IRB přezkoumání, pak byste se měli řídit těmito pravidly. To se může zdát zřejmé, ale všiml jsem si, že někteří lidé se chtějí vyhnout IRB. Ve skutečnosti, pokud pracujete v eticky nevyrovnaných oblastech, může být IRB silným spojencem. Pokud se budete řídit jejich pravidly, měli byste stát za vámi, kdyby se něco pokazilo s vaším výzkumem (King and Sands 2015) . A pokud se nebudete řídit jejich pravidly, mohli byste skončit sami ve velmi obtížné situaci.

Za druhé, IRB není strop, znamená to, že vyplnění formulářů a dodržování pravidel nestačí. V mnoha situacích vy jako výzkumný pracovník jste ten, kdo nejvíce ví, jak jednat eticky. Nakonec jste výzkumníkem a etická zodpovědnost spočívá na vás; je to vaše jméno na papíře.

Jedním ze způsobů, jak zajistit, že s IRB považujete za podlahu a nikoliv za strop, je zahrnutí etického dodatku do vašich dokumentů. Ve skutečnosti byste mohli předtím, než začne studium, připravit vaši etickou přílohu, aby se přinutilo přemýšlet o tom, jak vaši práci vysvětlíte vašim rovesníkům a veřejnosti. Pokud se při psaní etického dodatku ocitnete nepohodlně, vaše studie by nemusela postihnout odpovídající etickou rovnováhu. Kromě toho, že vám pomůže diagnostikovat vlastní práci, zveřejnění etických příloh pomůže výzkumné komunitě diskutovat o etických otázkách a stanovit příslušné normy založené na příkladech ze skutečného empirického výzkumu. tabulka 6.3 uvádí empirické výzkumné práce, které myslím, že mají dobré diskuse o etice výzkumu. Nesouhlasím s každým tvrzením autorů v těchto diskusích, ale jsou to všechny příklady výzkumníků působících bezúhonně ve smyslu definovaném Carter (1996) : v každém případě (1) vědci rozhodují o tom, co si myslí, že jsou správní a co je špatné; (2) jednají na základě toho, o čem se rozhodli, a to i za osobní náklady; a (3) veřejně prokazují, že jednají na základě své etické analýzy situace.

Tabulka 6.3: Příspěvky se zajímavými diskusemi o etice výzkumu
Studie Problém se týká
Rijt et al. (2014) Terénní experimenty bez souhlasu
Vyhněte se kontextovému poškození
Paluck and Green (2009) Terénní experimenty v rozvojové zemi
Výzkum na citlivém tématu
Komplexní otázky týkající se souhlasu
Odstranění možných škod
Burnett and Feamster (2015) Výzkum bez souhlasu
Vyrovnávání rizik a přínosů v případech, kdy je těžké kvantifikovat rizika
Chaabane et al. (2014) Sociální důsledky výzkumu
Použití neúplných datových souborů
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Terénní experimenty bez souhlasu
Soeller et al. (2016) Porušené smluvní podmínky