6.7.1 IRB on põrandale, ei lae

Paljud uurijad näivad olevat IRB vastuolulised seisukohad. Ühelt poolt leiavad nad, et see on lummav bürokraatia. Kuid samal ajal peavad nad ka eetiliste otsuste lõplikku vahekohtunikku. See tähendab, et paljud teadlased arvavad, et kui IRB seda kinnitab, siis peab see olema OK. Kui me tunneme praeguste olemasolevate IRB-de väga piiranguid - paljud neist on olemas (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) me peame teadlastena võtma täiendavat vastutust meie teadustöö eetika kohta. IRB on põrand, mitte ülemmäär, ja sellel ideel on kaks peamist tagajärge.

Esiteks, IRB on põrand, tähendab, et kui te töötate asutuses, mis nõuab IRB ülevaatamist, siis peaksite järgima neid reegleid. See võib tunduda ilmselge, kuid ma olen märganud, et mõned inimesed näivad soovi vältida IRB-d. Tegelikult, kui teete eetiliselt ebasoodsates piirkondades, võib IRB olla võimas liitlane. Kui järgite nende reegleid, peaksid nad jääma teie taha, kui teie uurimistööga midagi valesti läheb (King and Sands 2015) . Ja kui te ei järgi nende reegleid, võite end väga keerulises olukorras ise toime tulla.

Teiseks, IRB ei ole ülemmäär, see tähendab, et lihtsalt vormide täitmine ja reeglite järgimine ei ole piisav. Paljudes olukordades olete teadlane, kes teab kõige rohkem eetilist käitumist. Lõppude lõpuks oled sa teadlane ja eetiline vastutus jääb sinu juurde; see on teie nimi paberil.

Üks viis, kuidas tagada, et IRB-d käsitletakse põranda all ja mitte ülemmääraga, on teie paberkandjal eetiline lisa. Tegelikult võite oma eetilise lisa koostada enne õpingute algust isegi selleks, et sundida ennast mõtlema, kuidas selgitada oma tööd oma eakaaslastele ja avalikkusele. Kui eetiline lisa kirjutamisel tundub ebamugav, siis ei pruugi teie uuringus leida asjakohast eetilist tasakaalu. Lisaks sellele, et aidata teil oma tööd diagnoosida, aitab eetiliste lisade avaldamine uurimisringkonnas arutada eetikaküsimusi ja luua asjakohaseid norme, mis põhinevad tegelikel empiirilistel uuringutel põhinevate näidetega. tabelis 6.3 esitatakse empiirilised uurimistööd, mis minu arvates on hea uurimistöö eetikaartiklitega. Ma ei nõustu kõigi nende arutelude autorite väitega, kuid need on kõik näited teadlaste kohta, kes tegutsevad terviklikult Carter (1996) määratletud tähenduses: igal juhul (1) teadlased otsustavad, mida nad arvavad õigesti ja mis on valesti; (2) nad tegutsevad oma otsuste alusel isegi isiklike kulude alusel; ja (3) nad avalikult näitavad, et nad tegutsevad olukorra eetilise analüüsi põhjal.

Tabel 6.3. Uurimistöö eetika huvitavate arutelude raamatud
Uuring Küsimus on adresseeritud
Rijt et al. (2014) Välikatsed ilma nõusolekuta
Kontekstuaalse kahju vältimine
Paluck and Green (2009) Väljakud arengumaades
Tundliku teema uurimine
Keerulise nõusoleku probleemid
Võimalike kahjude korvamine
Burnett and Feamster (2015) Teadustöö ilma loata
Riskide ja kasude tasakaalustamine, kui riske on raske kvantifitseerida
Chaabane et al. (2014) Uuringute sotsiaalsed tagajärjed
Lekkinud andmefailide kasutamine
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Välikatsed ilma nõusolekuta
Soeller et al. (2016) Rikutud teenusetingimused