6.7.1 LHDN adalah lantai, bukan siling

Ramai penyelidik nampaknya mempunyai pandangan yang bertentangan dengan LHDN. Di satu pihak, mereka menganggap ia sebagai birokrasi yang membosankan. Namun, pada masa yang sama, mereka juga menganggapnya sebagai penimbang tara akhir keputusan etika. Iaitu, ramai penyelidik seolah-olah percaya bahawa jika LHDN meluluskannya, maka ia mestilah OK. Jika kita mengakui batasan-batasan LHDN yang sangat nyata seperti yang mereka ada sekarang dan terdapat banyak daripada mereka (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) - maka kita sebagai penyelidik mesti mengambil tanggungjawab tambahan untuk etika penyelidikan kami. LHDN adalah lantai bukan siling, dan idea ini mempunyai dua implikasi utama.

Pertama, LHDN adalah lantai bermakna jika anda bekerja di institusi yang memerlukan kajian LHDN, maka anda harus mengikuti peraturan tersebut. Ini mungkin kelihatan jelas, tetapi saya perhatikan bahawa sesetengah orang nampaknya ingin mengelakkan LHDN. Malah, jika anda bekerja di kawasan yang tidak diselesaikan secara etika, LHDN boleh menjadi sekutu yang kuat. Jika anda mematuhi peraturan mereka, mereka harus berdiri di belakang anda sekiranya ada masalah dengan penyelidikan anda (King and Sands 2015) . Dan jika anda tidak mematuhi peraturan mereka, anda mungkin akan berakhir dengan keadaan anda sendiri dalam keadaan yang sangat sukar.

Kedua, LHDN bukan bermaksud siling yang hanya mengisi borang anda dan mengikuti peraturan tidak mencukupi. Dalam banyak situasi anda sebagai penyelidik adalah orang yang paling mengetahui tentang cara bertindak secara beretika. Pada akhirnya, anda adalah penyelidik, dan tanggungjawab etika terletak pada anda; ia adalah nama anda di atas kertas.

Salah satu cara untuk memastikan bahawa anda melayan LHDB sebagai lantai dan bukan siling adalah untuk memasukkan lampiran etika dalam kertas anda. Sebenarnya, anda boleh merangka lampiran etika sebelum pengajian anda bermula, untuk memaksa diri anda untuk memikirkan bagaimana anda akan menerangkan kerja anda kepada rakan-rakan dan orang awam. Jika anda mendapati diri anda tidak selesa semasa menulis apendiks etika anda, maka kajian anda mungkin tidak akan menyerang keseimbangan etika yang sesuai. Di samping membantu anda mendiagnosis kerja anda sendiri, menerbitkan lampiran etika anda akan membantu komuniti penyelidikan membincangkan isu-isu etika dan menetapkan norma-norma yang sesuai berdasarkan contoh-contoh dari kajian empirikal yang sebenar. Jadual 6.3 membentangkan kertas kerja penyelidikan empirikal yang saya fikir mempunyai perbincangan yang baik tentang etika penyelidikan. Saya tidak bersetuju dengan setiap tuntutan oleh pengarang dalam perbincangan ini, tetapi mereka adalah semua contoh penyelidik yang bertindak dengan integriti dalam erti yang ditakrifkan oleh Carter (1996) : dalam setiap kes, (1) para penyelidik memutuskan apa yang mereka fikir adalah betul dan apa yang salah; (2) mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka telah memutuskan, walaupun pada kos peribadi; dan (3) mereka secara terbuka menunjukkan bahawa mereka bertindak berdasarkan analisis etika mereka terhadap keadaan.

Jadual 6.3: Kertas dengan Perbincangan Menarik tentang Etika Penyelidikan mereka
Kajian Isu ditangani
Rijt et al. (2014) Eksperimen bidang tanpa persetujuan
Mengelakkan bahaya kontekstual
Paluck and Green (2009) Eksperimen lapangan di negara membangun
Penyelidikan mengenai topik yang sensitif
Isu persetujuan kompleks
Pemulihan kecederaan mungkin
Burnett and Feamster (2015) Penyelidikan tanpa persetujuan
Mengimbangi risiko dan faedah apabila risiko sukar dikira
Chaabane et al. (2014) Implikasi sosial penyelidikan
Menggunakan fail data yang bocor
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Eksperimen bidang tanpa persetujuan
Soeller et al. (2016) Syarat perkhidmatan yang dilanggar