6.7.1 Die IRR is 'n vloer, nie 'n plafon

Baie navorsers lyk teenstrydige sienings van die IRB. Aan die een kant beskou hulle dit as 'n lomp burokrasie. Tog beskou hulle dit ook as die finale arbiter van etiese besluite. Dit is baie navorsers wat glo dat indien die IRB dit goedkeur, moet dit goed wees. As ons die baie werklike beperkinge van IRB's erken soos dit tans bestaan ​​- en daar is baie van hulle (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) - as navorsers moet ons addisionele verantwoordelikheid aanvaar vir die etiek van ons navorsing. Die IRB is 'n vloer nie 'n plafon nie, en hierdie idee het twee hoofimplikasies.

Eerstens, die IRB is 'n vloer wat beteken dat as jy by 'n instelling werk wat 'n IRB-oorsig vereis, moet jy die reëls volg. Dit lyk voor die hand liggend, maar ek het opgemerk dat sommige mense die IRB wil vermy. Om die waarheid te sê, as jy in eties onbenutte gebiede werk, kan die IRB 'n sterk bondgenoot wees. As jy hulle reëls volg, moet hulle agter jou staan ​​as iets verkeerd gaan met jou navorsing (King and Sands 2015) . En as jy nie hul reëls volg nie, kan jy in 'n baie moeilike situasie op jou eie uitkom.

Tweedens, die IRB is nie 'n plafon nie , aangesien dit net jou vorms invul en die reëls volg, is nie genoeg nie. In baie gevalle is jy as die navorser die een wat die meeste weet hoe om eties op te tree. Uiteindelik is u die navorser, en die etiese verantwoordelikheid lê by u; Dit is jou naam op die koerant.

Een manier om te verseker dat jy die IRB as 'n vloer behandel en nie 'n plafon nie, is om 'n etiese bylaag in jou vraestelle in te sluit. Trouens, jy kan jou etiese aanhangsel opstel voordat jou studie selfs begin, om jouself te dwing om te dink oor hoe jy jou werk aan jou eweknieë en die publiek sal verduidelik. As jy jouself ongemaklik vind tydens die skryf van jou etiese aanhangsel, kan jou studie dalk nie die toepaslike etiese balans tref nie. Benewens om jou te help om jou eie werk te diagnoseer, sal die publikasie van jou etiese aanhangsels die navorsingsgemeenskap help om etiese kwessies te bespreek en toepaslike norme te vestig op grond van voorbeelde uit werklike empiriese navorsing. tabel 6.3 bied empiriese navorsingsdokumente aan wat ek dink goeie besprekings van navorsingsetiek het. Ek stem nie saam met elke eis deur die skrywers in hierdie besprekings nie, maar dit is al voorbeelde van navorsers wat met integriteit handel in die sin soos deur Carter (1996) gedefinieer. In elk geval (1) bepaal die navorsers wat hulle dink reg is en wat is verkeerd; (2) hulle optree gebaseer op wat hulle besluit het, selfs teen persoonlike koste; en (3) hulle openbaar toon dat hulle optree gebaseer op hul etiese analise van die situasie.

Tabel 6.3: Vraestelle met interessante besprekings oor die etiek van hul navorsing
studie Uitgawe aangespreek
Rijt et al. (2014) Veld eksperimente sonder toestemming
Kontekstuele skade vermy
Paluck and Green (2009) Veld eksperimente in ontwikkelende land
Navorsing oor sensitiewe onderwerp
Komplekse toestemmingsvraagstukke
Remediëring van moontlike skade
Burnett and Feamster (2015) Navorsing sonder toestemming
Balansering van risiko's en voordele wanneer risiko's moeilik is om te kwantifiseer
Chaabane et al. (2014) Sosiale implikasies van navorsing
Gebruik lekkende datalêers
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Veld eksperimente sonder toestemming
Soeller et al. (2016) Geweldige diensbepalings