5.5 vytvořením vlastního

Pět principů pro navrhování projektu masové spolupráce: motivovat účastníky, využívat heterogenitu, soustředit pozornost, umožnit překvapení a být etický.

Nyní, když byste mohli být nadšeni potenciálem hromadné spolupráce při řešení vašeho vědeckého problému, rád bych vám nabídl nějakou radu o tom, jak to vlastně dělat. Ačkoli hromadné spolupráce mohou být méně známé než techniky popsané v předchozích kapitolách, jako jsou průzkumy a experimenty, nejsou ve své podstatě těžší. Vzhledem k tomu, že technologie, které budete schopni využít, se rychle vyvíjejí, nejvíce užitečná rada, kterou můžu nabídnout, je vyjádřena obecnými zásadami, nikoliv pokyny krok za krokem. Konkrétněji existuje pět obecných principů, které podle mého názoru pomohou navrhnout masový projekt spolupráce: motivovat účastníky, využít heterogenitu, soustředit pozornost, umožnit překvapení a být etický.