6.7.3 Mysli na vědecké etiky jako spojitý, ne diskrétní

Debata o etice sociálního výzkumu v digitálním věku často děje v binární podmínek; Například, emocionální Nákaza byla buď etické, nebo to nebylo etické. Tento binární myšlení polarizuje diskusi, brání úsilí o rozvoj sdílených norem, podporuje intelektuální lenost a absolvuje výzkumní pracovníci, jejichž výzkum je označen jako "etický" od jejich odpovědnosti za jednat eticky. Nejproduktivnější rozhovory, které jsem viděl, zahrnující vědecké etiky překonat tento binární myšlení kontinuální představy o vědecké etiky.

Hlavním praktickým problémem s binární koncepcí etiky výzkumu je to, že polarizuje diskusi. Emocionální nákaza nazýváme "neetické", a to spolu s pravými zvěrstvy způsobem, který není užitečný. Spíše je užitečnější a vhodnější mluvit konkrétně o aspektech studie, které považujete za problematické. Odklon od binárního myšlení a polarizačního jazyka není voláním, abychom použili muddled jazyk, aby zakryl neetické chování. Spíše myslím, že nepřetržitý pojem etiky povede k opatrnějšímu a přesnějšímu jazyku. Dále neustálý pojem etiky výzkumu objasňuje, že všichni - dokonce i výzkumní pracovníci, kteří dělají práci, která je již považována za "etickou" - by se měli snažit vytvořit ještě lepší etickou rovnováhu ve své práci.

Konečnou výhodou posunu směrem ke kontinuálnímu myšlení je to, že podporuje intelektuální pokoru, která je vhodná vzhledem k obtížným etickým výzvám. Otázky výzkumné etiky v digitálním věku jsou obtížné a žádná osoba by neměla být příliš přesvědčena v její vlastní schopnosti diagnostikovat správný průběh akce.