7.2.3 Etika v designu výzkumu

Etika se bude pohybovat od obvodového dotýká hlavní oblast zájmu, a proto se stanou předmětem výzkumu.

V digitálním věku se etika stává stále důležitější otázkou, která vede k výzkumu. To znamená, že v budoucnosti budeme bojovat méně s tím, co lze udělat, a více s tím, co je třeba udělat. V takovém případě se domnívám, že přístup sociálních věd založený na pravidlech a přístup ad hoc vědců v oblasti vědy se vyvíjí směrem k něčemu, jako je přístup založený na principech, který je popsán v kapitole 6. Také očekávám, že vzhledem k tomu, že etika bude stále důležitější, roste jako téma metodologického výzkumu. Stejně jako sociální výzkumníci nyní věnují čas a energii vývoji nových metod, které umožňují levnější a přesnější odhady, očekávám, že budeme také pracovat na vývoji metod, které jsou eticky odpovědnější. Tato změna se stane nejen proto, že vědci pečují o etiku jako o konec, ale také proto, že se starají o etiku jako o prostředku k provádění společenského výzkumu.

Příkladem tohoto trendu je výzkum diferenciálního soukromí (Dwork 2008) . Představte si, že například nemocnice má podrobné zdravotní záznamy a že vědci chtějí pochopit vzory v těchto datech. Diferenciálně soukromé algoritmy umožňují vědcům, aby se dozvěděli o souhrnných vzorcích (např. Lidé, kteří kouří, mají větší pravděpodobnost rakoviny) a současně minimalizují riziko učení se o vlastnostech konkrétního jednotlivce. Vývoj těchto algoritmů na ochranu soukromí se stal aktivní oblastí výzkumu; viz Dwork and Roth (2014) pro léčbu knih. Diferenciální soukromí je příkladem výzkumné komunity, která přijímá etickou výzvu, přeměňuje ji na výzkumný projekt a poté na ni pokročí. To je vzorek, o kterém se domnívám, že se v dalších oblastech sociálního výzkumu stále častěji setkáme.

Vzhledem k tomu, že síla výzkumných pracovníků, často ve spolupráci s firmami a vládami, stále roste, bude stále obtížnější vyhnout se komplexním etickým otázkám. Byla to moje zkušenost, že řada sociálních vědců a vědců v oblasti informací považuje tyto etické otázky za bažinu, která se musí vyhnout. Domnívám se však, že vyhýbání se bude jako strategie stále neudržitelnější. My, jako komunita, dokážeme tyto problémy vyřešit, když se s nimi setkáme a řešíme je s kreativitou a úsilím, které aplikujeme na jiné výzkumné problémy.