6.2.2 Okusa, veza i vremena

Istraživači su izvukli studentske podatke sa Facebook-a, spojili ih sa univerzitetskim dokumentima, koristili ove spojene podatke za istraživanje, a zatim ih dijelili sa drugim istraživačima.

Počevši od 2006. godine, tim profesora i istraživačkih saradnika izvlačio je Facebook profilove članova klase iz 2009. na "raznovrsnom privatnom koledžu u severoistočnoj SAD". Istraživači su zatim spajali ove podatke sa Facebook-a, koji su uključivali informacije o prijateljima i kulturni ukus, sa podacima sa koledža, koji su uključivali informacije o akademskim specijalistima i gdje su studenti živjeli u kampusu. Ovi udruženi podaci bili su vrijedan resurs i korišteni su za kreiranje novih saznanja o temama kao što su formiranje društvenih mreža (Wimmer and Lewis 2010) i kako društvene mreže i ponašanje zajedno razvijaju (Lewis, Gonzalez, and Kaufman 2012) . Pored korišćenja ovih podataka za sopstveni rad, istraživači Ukusi, Vezovi i Vremena učinili su ih dostupnim drugim istraživačima, nakon što su preduzeli neke korake kako bi zaštitili privatnost učenika (Lewis et al. 2008) .

Nažalost, samo nekoliko dana nakon što su podaci bili dostupni, drugi istraživači su zaključili da je ta škola Harvard College (Zimmer 2010) . Istraživači o ukusima, vezama i vremenu optuženi su za "propust da se pridržavaju etičkih istraživačkih standarda" (Zimmer 2010) dijelom zato što učenici nisu pružili informiranu saglasnost (sve procedure su pregledane i odobrene od strane Harvardovog IRB-a i Facebook-a). Pored kritike akademika, članak u novinama pojavio se i sa naslovima kao što su "Harvard istraživači optuženi za kršenje privatnosti studenata" (Parry 2011) . Na kraju, skup podataka je uklonjen sa Interneta i više ga ne mogu koristiti drugi istraživači.