6.8 Zaključak

Društvena istraživanja u digitalnom dobu pokreću nova etička pitanja. Ali ova pitanja nisu nepremostiva. Ako mi, kao zajednica, možemo razviti zajedničke etičke norme i standarde koji podržavaju istraživači i javnost, onda možemo iskoristiti sposobnosti digitalnog doba na način koji je odgovoran i koristan za društvo. Ovo poglavlje predstavlja moj pokušaj da se pomerimo u tom pravcu, i mislim da će ključ biti za istraživače da usvoje principe zasnovane misli, dok nastavljaju da poštuju odgovarajuća pravila.

U odeljku 6.2, opisao sam tri projekta istraživanja digitalnog doba koji su generisali etičku debatu. Zatim, u odeljku 6.3 sam opisao ono što smatram osnovnim razlogom za etičku nesigurnost u socijalnim istraživanjima digitalnog doba: brzo povećavajući moć za istraživače da posmatraju i eksperimentišu na ljude bez njihove saglasnosti ili čak i svijesti. Ove mogućnosti se menjaju brže od naših normi, pravila i zakona. Zatim, u odjeljku 6.4, opisao sam četiri postojeća načela koja mogu voditi vaše razmišljanje: poštovanje osoba, koristi, pravde i poštovanja zakona i javnog interesa. Zatim, u odeljku 6.5, rezimirao sam dva široka etička okvira - posljedičnost i deontologiju - koja vam mogu pomoći u vezi sa jednim od najdubljih izazova s ​​kojima biste se suočili: kada je prikladno da uzimate etički upitna sredstva kako biste postigli etički odgovarajući kraj. Ovi principi i etički okviri će vam omogućiti da pređete dalje nego što se fokusirate na ono što je dopušteno postojećim propisima i povećate sposobnost vašeg razmišljanja sa drugim istraživačima i javnosti.

S tim u pozadini, u odjeljku 6.6, razgovarali smo o četiri oblasti koja su posebno izazovna za socijalne istraživače u digitalnoj dobi: saglasnost na informisanje (član 6.6.1), razumijevanje i upravljanje informacijskim rizikom (član 6.6.2), privatnost (član 6.6.3 ) i donošenje etičkih odluka u slučaju neizvesnosti (član 6.6.4). Konačno, u odjeljku 6.7, zaključio sam sa tri praktična savjeta za rad u oblasti sa nepriličnom etikom.

Što se tiče obima, ovo poglavlje se fokusirao na perspektive pojedinog istraživača traži generalizovati znanja. Kao takav, on izostavlja važna pitanja o poboljšanjima na sistem etičkog nadzora istraživanja; pitanja o regulaciji prikupljanje i korištenje podataka od strane kompanija; i pitanja o masovnim nadzorom vlade. Ova druga pitanja su očito složena i teška, ali to je moja nada da su neke od ideja iz istraživanja etike će biti od pomoći u ovim drugim kontekstima.