5.6 Zaključak

Mass saradnja će omogućiti istraživačima da riješe naučnih problema koje je bilo nemoguće prije riješiti.

Digitalno doba omogućava masovnu saradnju u naučnim istraživanjima. Umesto da sarađujemo sa malim brojem kolega ili istraživačkih saradnika, kao i prošlost, sada možemo sarađivati ​​sa svima u svetu koji imaju internet vezu. Kao što pokazuju primeri iz ovog poglavlja, ovi novi oblici masovne saradnje već su omogućili pravi napredak u važnim problemima. Neki skeptici mogu sumnjati u primenljivost masovne saradnje za društvena istraživanja, ali sam optimista. Sasvim jednostavno, na svetu ima puno ljudi i ako se naši talenti i energija mogu iskoristiti, možemo napraviti neverovatne stvari zajedno. Drugim rečima, pored učenja od ljudi, posmatrajući svoje ponašanje (poglavlje 2), postavljanjem pitanja (poglavlje 3) ili upisivanjem njih u eksperimentima (poglavlje 4), možemo i učiti od ljudi tako što ih istraživati ​​saradnicima.

Za potrebe društvenih istraživanja, mislim da je korisno podeliti projekte masovne saradnje u tri grube grupe:

  • U istraživanjima ljudskih računara istraživači kombinuju napore mnogih ljudi koji rade na jednostavnim microtasks, kako bi rešili probleme koji su nemoguće veliki za jednu osobu.
  • U projektima otvorenih poziva istraživači predstavljaju problem sa jednostavnim rešenjem, zahtevaju rešenja od mnogih ljudi, a zatim izaberu najbolje.
  • U distribucijskim projektima prikupljanja podataka , istraživači omogućavaju učesnicima da doprinesu novim merenjima sveta.

Pored napredovanja društvenih istraživanja, projekti masovnog suradnje takođe imaju potencijal za demokratizaciju. Ovi projekti proširuju opseg ljudi koji mogu da organizuju projekte velikih razmera i opseg ljudi koji mogu da doprinesu njima. Kao što je Wikipedia izmijenila ono što smo mislili da je moguće, budući projekti za masovnu saradnju će promijeniti ono što mislimo da je moguće u naučnim istraživanjima.