6.7.3 Misli istraživanja etike kao kontinuirani, a ne diskretna

Rasprava o etici za društvena istraživanja u digitalnom dobu često se događa u binarnom smislu; na primjer, Emotional Contagion je bilo etički ili nije etički. Ovaj binarni razmišljanje polarizuje rasprave, ometa napore da se razviju zajedničke norme, promoviše intelektualne lijenosti, i oslobađa istraživači čije je istraživanje pod nazivom "etički" od svoje odgovornosti da se ponašaju više etički. Najproduktivnijih razgovora koje sam dobio uključuje istraživanje etike prevaziđe ovaj binarni razmišljanje da kontinuirani pojam o istraživačkoj etici.

Glavni praktični problem sa binarnom koncepcijom istraživačke etike jeste to što polarizuje diskusiju. Pozivanje emocionalne kontagije "neetičko" upliće zajedno sa istinitim zverstvima na način koji nije od pomoći. Umjesto toga, korisnije i odgovarajuće je da razgovarate konkretno o aspektima studije koje smatrate problematičnim. Udaljavanje od binarnog razmišljanja i polarizirajućeg jezika nije poziv da koristimo maždani jezik kako bi sakrili neetičko ponašanje. Umjesto toga, kontinuirani pojam etike će, mislim, dovesti do pažljivijeg i preciznijeg jezika. Štaviše, kontinuirani pojam istraživačke etike objašnjava da svi - čak i istraživači koji rade na poslu koji se već smatraju "etičkim" - nastojati da stvore još bolju etičku ravnotežu u svom radu.

Konačna korist od kretanja ka kontinuiranom razmišljanju jeste to što podstiče intelektualnu poniznost, što je pogodno u suočavanju sa teškim etičkim izazovima. Pitanja istraživačke etike u digitalnom dobu su teška, a nijedna osoba ne sme biti previše pouzdana u svojoj sposobnosti da dijagnostikuje tačan tok akcije.