6.4 Četiri načela

Četiri načela koja mogu voditi istraživači suočavaju etičkim nesigurnost su: Poštovanje za osobe, Beneficence, pravde i poštovanje zakona i javnog interesa.

Etički izazovi sa kojima se istraživači suočavaju u digitalnom dobu su nešto drugačiji od onih u prošlosti. Međutim, istraživači mogu rešiti ove izazove izgradnjom ranijeg etičkog mišljenja. Posebno verujem da principi izraženi u dva izveštaja - Belmontov izveštaj (Belmont Report 1979) i Izveštaj Menlo (Dittrich, Kenneally, and others 2011) mogu pomoći istraživačima da razumeju etičke izazove sa kojima se suočavaju. Kako sam detaljnije opisao u istorijskom prilogu ovom poglavlju, oba ova izveštaja su rezultat višegodišnjeg razmatranja od strane panela eksperata sa mnogo mogućnosti za učešće različitih zainteresovanih strana.

Prvo, 1974. godine, kao odgovor na etičke propuste istraživača - kao što je poznata Tuskegee sifilis studija u kojoj je gotovo 400 stotina afričko-američkih muškaraca aktivno prevarilo istraživače i odbilo pristup sigurnom i efikasnom tretmanu skoro 40 godina (vidi istorijski dodatak) - Kongres SAD-a je stvorio nacionalnu komisiju za proizvodnju etičkih smernica za istraživanje ljudskih subjekata. Nakon četiri godine susreta u konferencijskom centru Belmont, grupa je izradila Belmontov izveštaj , vitak, ali moćan dokument. Izveštaj Belmonta predstavlja intelektualnu osnovu za zajedničko pravilo , niz propisa koji regulišu istraživanje ljudskih subjekata koji IRB-ima imaju zadatak da sprovode (Porter and Koski 2008) .

Zatim, 2010. godine, u odgovoru na etičke propuste istraživača računarske sigurnosti i teškoće primjene ideja u Belmontovom izvještaju za istraživanje digitalnog doba, Vlada SAD-a posebno Odjel za unutrašnju bezbjednost - stvorila je plavu traku proizvode vodeći etički okvir za istraživanje koje uključuje informacione i komunikacione tehnologije (ICT). Rezultat ovog napora bio je Izveštaj Menlo (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .

Zajedno, Belmontov izveštaj i Menlo izveštaj nude četiri principa koji mogu voditi etička razmatranja od strane istraživača: poštovanje ličnosti , korisnost , pravda i poštovanje zakona i javnog interesa . Primjena ovih četiri principa u praksi nije uvek jednostavna i može zahtijevati teško balansiranje. Principi, međutim, pomažu u razjašnjavanju kompromisa, ukazuju na poboljšanja dizajna istraživanja i omogućavaju istraživačima da objasne svoje razmišljanje jedni drugima i javnosti.