5.5.3 Focus pažnju

S obzirom na to da ste pronašli način da motivišete učešće i u mogućnosti ste da učestujete učesnike sa širokim interesima i veštinama, sledeći veliki izazov koji imate kao dizajner jeste da usredsredite pažnju učesnika tamo gde će biti najvredniji, tačka razvijen je u velikoj meri u knjizi Majkla Nielsena Reinventing Discovery (2012) . U projektima ljudskih računanja, kao što je Galaxy Zoo, gde istraživači imaju eksplicitnu kontrolu nad zadacima, najlakše je održavati fokus pažnje. Na primer, u galaksijskom zoološkom vrtu istraživači su mogli pokazati svaku galaksiju dok se ne postigne dogovor o njegovom obliku. Dalje, u distribuiranom prikupljanju podataka, sistem bodovanja se takođe može koristiti za fokusiranje pojedinaca na pružanje najkorisnijih inputa, kao što je to učinjeno u PhotoCity-u.