3.6 Ankete vezane za velike izvore podataka

Povezivanje istraživanja sa velikim izvorima podataka omogućava vam da izradite procene koje bi bilo pojedinačno bilo moguće ni sa izvorima podataka.

Većina istraživanja su samostalni, samostalni napori. One se ne grade jedno na drugo, a ne iskoriste sve druge podatke koji postoje na svijetu. Ovo će se promeniti. Postoji dovoljno previše da se postigne povezivanjem podataka istraživanja sa velikim izvorima podataka o kojima se govori u poglavlju 2. Kombinujući ove dve vrste podataka, često je moguće učiniti nešto što je bilo pojedinačno nemoguće učiniti.

Postoji nekoliko različitih načina na koji se podaci istraživanja mogu kombinovati sa velikim izvorima podataka. U ovom odeljku ću opisati dva pristupa koji su korisni i različiti, a ja ću ih nazvati obogaćenim pitanjem i pojačanim pitanjem (slika 3.12). Iako ću ilustrovati svaki pristup sa detaljnim primjerom, trebali bi prepoznati da su ovo opći recepti koji se mogu koristiti sa različitim tipovima podataka istraživanja i različitim vrstama velikih podataka. Dalje, trebali biste primetiti da se svaki od ovih primjera može posmatrati na dva različita načina. Razmišljajući se o idejama u poglavlju 1, neki ljudi će pregledati ove studije kao primere podataka o "custommade" istraživanjima koji povećavaju "readymade" velike podatke, a drugi će ih posmatrati kao primere "readymade" podataka koji podrazumijevaju "data" ankete "custommade". Trebali biste moći da vidite oba prikaza. Konačno, trebali biste primjetiti kako ti primjeri objašnjavaju da su ankete i veliki izvori podataka komplementarne, a ne zamjene.

Slika 3.12: Dva načina kombinovanja velikih izvora podataka i podataka istraživanja. U obogaćenom pitanju (odeljak 3.6.1.), Veliki izvor podataka ima osnovnu meru interesovanja, a podaci istraživanja grade potreban kontekst oko njega. U pojačanim pitanjima (odeljak 3.6.2), veliki izvor podataka nema osnovnu meru interesovanja, ali se koristi za pojačavanje podataka istraživanja.

Slika 3.12: Dva načina kombinovanja velikih izvora podataka i podataka istraživanja. U obogaćenom pitanju (odeljak 3.6.1.), Veliki izvor podataka ima osnovnu meru interesovanja, a podaci istraživanja grade potreban kontekst oko njega. U pojačanim pitanjima (odeljak 3.6.2), veliki izvor podataka nema osnovnu meru interesovanja, ali se koristi za pojačavanje podataka istraživanja.