4.7 Zaključak

Digitalno doba nudi istraživačima mogućnost pokretanja eksperimente koje nisu bile moguće ranije. Ne samo da istraživači rade masivne eksperimenata, oni također mogu iskoristiti specifične prirode digitalne eksperimenata za poboljšanje valjanost, procjenjuju heterogenost efekata tretmana, i izolovati mehanizama. Ovi eksperimenti se može obaviti u potpunosti digitalnim okruženjima ili pomoću digitalnih uređaja u fizičkom svijetu.

Kao što je poglavlje pokazalo, ovi eksperimenti mogu biti urađeni u partnerstvu sa moćnim kompanijama, ili ih u potpunosti može uraditi istraživač; ne morate raditi u velikoj tehnološkoj kompaniji za pokretanje digitalnog eksperimenta. Ako dizajnirate sopstveni eksperiment, možete trošiti varijabilni trošak na nulu, a možete koristiti tri R's-zameniti, poboljšati i smanjiti - da biste izgradili etiku u svoj dizajn. Povećana moć istraživača da intervenišu u životima miliona ljudi znači da bi trebalo da imamo odgovarajuće povećanje pažnje na dizajn etičkog istraživanja. Sjajnom snagom dolazi velika odgovornost.