5.2 İnsan hesaplama

İnsan hesaplama projeleri büyük bir sorunla karşılaşır, basit parçalara ayırır, onları birçok işçiye gönderir ve sonuçları toplar.

İnsan hesaplama projeleri, bir kişi için imkansız olan sorunları çözmek için basit mikrotasklarda çalışan birçok insanın çabalarını birleştirir. Düşündüğünüzde insan hesaplamalarına uygun bir araştırma probleminiz olabilir: “Binlerce araştırma görevlisi olsaydı bu sorunu çözebilirdim.”

Bir insan hesaplama projesinin prototip örneği Galaxy Zoo. Bu projede, yüz binden fazla gönüllü, profesyonel astronomların daha önceki ve büyük ölçüde daha küçük çabalarına benzer bir doğrulukla yaklaşık bir milyon galaksiden oluşan görüntüleri sınıflandırdı. Kitlesel işbirliğiyle sağlanan bu artan ölçek, galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda yeni keşiflere yol açtı ve “Yeşil Bezelye” olarak adlandırılan tamamen yeni bir galaksiler sınıfına dönüştü.

Galaxy Hayvanat Bahçesi sosyal araştırmadan uzak görünebilir olsa da, sosyal araştırmacıların görüntüleri veya metinleri kodlamak, sınıflandırmak veya etiketlemek istedikleri pek çok durum vardır. Bazı durumlarda, bu analiz bilgisayarlar tarafından yapılabilir, ancak yine de bilgisayarlar için zor olan ve insanlar için kolay olan belirli analiz biçimleri vardır. Bu insan-insan projelerine dönüşebileceğimiz, insanlar için kolay olan, ancak bilgisayarları zor olan mikrotaşlardır.

Galaxy Hayvanat Bahçesi'ndeki microtask sadece genel değil, aynı zamanda projenin yapısı da genel. Galaxy Hayvanat Bahçesi ve diğer insan hesaplama projeleri, genellikle bir bölünmüş uygulama birleştirme stratejisi (Wickham 2011) ve bu stratejiyi anladığınızda bir çok sorunu çözmek için kullanabileceksiniz. Birincisi, büyük bir problem çok küçük problemli parçalara ayrılır . Daha sonra, her bir küçük soruna, diğer parçalardan bağımsız olarak, insan çalışması uygulanır . Son olarak, bu çalışmanın sonuçları bir konsensüs çözümü üretmek için birleştirilmiştir . Arka plan göz önüne alındığında, Galaxy Zoo'da bölünmüş uygulamalı birleştirme stratejisinin nasıl kullanıldığını görelim.