6.4.1 Kişiler Saygı

Kişilerin Saygı özerk olarak insanları tedavi ve onların isteklerine onurlandıran ilgilidir.

Belmont Raporu, Kişilere Saygı ilkesinin iki ayrı bölümden oluştuğunu ileri sürmektedir: (1) bireyler özerk olarak değerlendirilmeli ve (2) azalmış özerkliğe sahip bireyler ek korumalara hak kazanmalıdır. Özerklik, insanların kendi hayatlarını kontrol etmelerine izin vermek için kabaca karşılık gelir. Başka bir deyişle, Kişilere Saygı, araştırmacıların, rızası olmadan insanlara bir şey yapmaması gerektiğini öne sürmektedir. Eleştirel olarak, araştırmacı, meydana gelen şeyin zararsız olduğunu, hatta yararlı olduğunu düşünürse bile bu tutarı korur. Kişilere Saygı, katılımcıların (araştırmacı değil) karar vermesi fikrine yol açar.

Uygulamada, Kişilere Saygı ilkesi, araştırmacıların, eğer mümkünse, katılımcılardan bilgilendirilmiş onay almaları gerektiği anlamına geldiği şeklinde yorumlanmıştır. Bilgilendirilmiş onam ile temel düşünce, katılımcıların ilgili bilgilerle anlaşılabilir bir formatta sunulması ve daha sonra gönüllü olarak katılmayı kabul etmesidir. Bu terimlerin her biri, önemli bir ek tartışma ve burs konusu olmuştur (Manson and O'Neill 2007) ve 6.6.1 bölümünü bilgilendirilmiş rızaya ayıracağım.

Kişinin Saygı ilkesi, bölümün başından itibaren üç örneğe başvurmak, her birinin ilgilendikleri alanları vurgular. Her durumda, araştırmacılar katılımcılara bir şeyler yaptılar - verilerini kullandılar (Tavalar, Bağlar veya Zaman), bilgisayarlarını bir ölçüm görevi gerçekleştirmek için kullandılar (Encore), ya da bir deneyde (Emotional Contagion) onların rızası veya farkındalığı olmadan . Kişilere Saygı ilkesinin ihlali, bu çalışmaları otomatik olarak izin vermez; Kişilere Saygı dört ilkeden biridir. Ancak, İnsanlara Saygı'yı düşünmek, çalışmaların etik olarak geliştirilebileceği bazı yollar önerir. Örneğin, araştırmacılar çalışmanın başlamasından önce veya sona ermeden önce katılımcılardan bir miktar onay almış olabilirler; Bölüm 6.6.1'de bilgilendirilmiş onamı tartıştığımda bu seçeneklere döneceğim.