3.3.3 Maliyet

Anketler özgür değildir ve bu gerçek bir sınırlamadır.

Şimdiye kadar, kendisinin kitap uzunluğu tedavilerinin konusu olan toplam anket hatası çerçevesini kısaca gözden geçirdim (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Bu çerçeve kapsamlı olmakla birlikte, genellikle araştırmacıların önemli bir faktörü göz ardı etmelerine neden olmaktadır: maliyet. Her ne kadar zaman veya para ile ölçülebilen maliyet, nadiren akademik araştırmacılar tarafından açıkça tartışılsa da, göz ardı edilmemesi gereken gerçek bir kısıtlamadır. Aslında, maliyet, tüm araştırma araştırması süreci için temeldir (Groves 2004) : Araştırmacıların, tüm popülasyondan ziyade, bir örneklemle görüşme sebebi de budur. Maliyeti tamamen göz ardı ederken hatayı en aza indirgemeye yönelik tek fikirli bir özveri her zaman bizim yararımıza girmez.

Hata azaltma ile ilgili bir takıntının sınırlamaları, Scott Keeter ve meslektaşlarının (2000) , pahalı saha operasyonlarının, telefon anketlerinde yanıt vermemeyi azaltma üzerindeki etkilerine dair işaretleme projesi ile gösterilmiştir. Keeter ve meslektaşları eşzamanlı iki çalışma yürütürken, biri “standart” işe alım prosedürleri ve “titiz” işe alım prosedürlerini kullanarak çalıştı. İki çalışma arasındaki fark, katılımcılarla iletişim kurmaya ve onları katılmaya teşvik eden çabaların miktarıydı. Örneğin, “titiz” işe alımla yapılan çalışmada, araştırmacılar örneklenmiş hane halklarını daha sık ve daha uzun bir süre aramış ve katılımcılar başlangıçta katılmayı reddettiklerinde daha fazla geri çağırma yapmışlardır. Bu ekstra çabalar aslında daha az yanıtsızlık oranı verdiler, ancak maliyeti büyük ölçüde eklediler. “Titiz” prosedürleri kullanan çalışma, iki kat daha pahalı ve sekiz kat daha yavaştı. Ve sonunda, her iki çalışma da esasen aynı tahminler üretti. Bu proje, benzer bulgularla (Keeter et al. 2006) müteakip replikasyonların yanı sıra, sizleri (Keeter et al. 2006) : iki mantıklı anket ya da bir el değmemiş anket ile daha mı iyi oluruz? 10 makul anket ya da bir el değmemiş anket? 100 makul anket ya da bir el değmemiş anket? Bir noktada, maliyet avantajları, kalite konusunda belirsiz ve spesifik olmayan kaygılardan daha ağır basmalıdır.

Bu bölümün geri kalanında göstereceğim gibi, dijital çağın yarattığı fırsatların çoğu, açıkça daha düşük bir hataya sahip olan tahminler yapmakla ilgili değil. Daha ziyade, bu fırsatlar farklı miktarların tahmin edilmesi ve tahminlerin daha yüksek hatalarla bile daha hızlı ve daha ucuz yapılmasıyla ilgilidir. Kalitenin diğer boyutlarının pahasına hatayı en aza indirgeyen tek bir takıntısı üzerinde ısrar eden araştırmacılar, heyecan verici fırsatları kaçırmaya devam edecekler. Toplam anket hatası çerçevesi ile ilgili bu arka plan göz önüne alındığında, şimdi üçüncü araştırma çağının üç ana alanına döneceğiz: temsilciliğe yeni yaklaşımlar (bölüm 3.4), yeni ölçüm yaklaşımları (bölüm 3.5) ve anketlerin birleştirilmesi için yeni stratejiler. Büyük veri kaynakları ile (bölüm 3.6).