6.5 Två etiska ramar

De flesta diskussioner om forskningsetiska minska till meningsskiljaktigheter mellan Consequentialism och deontology.

Dessa fyra etiska principer sig till stor del härrör från två mer abstrakta etiska ramar: Consequentialism och deontology. Att förstå dessa ramar är till hjälp eftersom det kommer att hjälpa dig att identifiera och sedan resonera om en av de mest grundläggande spänningarna i forskningsetik: när kan du använda potentiellt oetiska medel för att uppnå en etisk slut.

Consequentialism, som har rötter i arbetet med Jeremy Bentham och John Stuart Mill, fokuserar på att vidta åtgärder som leder till bättre stater i världen (Sinnott-Armstrong 2014) . Principen ökat välbefinnande, som fokuserar på att balansera risk och förmåner, är djupt rotad i konsekventialism tänkande. Å andra sidan, deontology, som har rötter i arbetet med Immanuel Kant, fokuserar på etiska skyldigheter, oberoende av deras konsekvenser (Alexander and Moore 2015) . Principen om respekt för personer, som fokuserar på autonomi deltagare, är djupt rotad i yrkesetiska tänkande. Ett snabbt och rå sätt att skilja mellan de två ramverken är att consequentialists fokuserar på ändarna och deontologists fokuserar på medel.

Att se hur dessa två ramar kan skilja sig, anser informerat samtycke. Båda ramar skulle kunna användas för att stödja informerat samtycke, men av olika skäl. En konsekventialism argument för informerat samtycke är att det hjälper till att förhindra skador på deltagarna genom att förbjuda forskning som inte korrekt balansera risk och förväntad nytta. Med andra ord skulle konsekventialism tänkande stödja informerat samtycke, eftersom det hjälper till att förhindra dåliga resultat för deltagarna. Men en deontologisk argument för informerat samtycke fokuserar på en forskare skyldighet att respektera autonomi hennes deltagare. Med tanke på dessa metoder, kan en ren konsekventialism vara villig att avstå från kravet på informerat samtycke i en miljö där det inte fanns någon risk, medan en ren deontologist kanske inte.

Både Consequentialism och deontology erbjuder viktig etisk insikt, men var och en kan tas till absurda ytterligheter. För Consequentialism, kan en av dessa extrema fall kallas Transplant. Föreställ dig en läkare som har fem patienter dör av organsvikt och en frisk patient vars organ kan spara alla fem. Under vissa förhållanden, kommer en consequenalist läkare tillåtas-och även krävs till döda frisk patient att få sina organ. Denna kompletta fokus på ändarna, utan hänsyn till medel, är bristfällig.

På samma sätt kan deontology också vidtas för att besvärliga ytterligheter, såsom i fallet som skulle kunna kallas Timebomb. Föreställ dig en polis som har fångat en terrorist som känner till platsen för en tickande timebomb som kommer att döda miljontals människor. En deontologisk polis skulle inte ligga för att lura en terrorist att avslöja platsen för bomben. Denna kompletta fokus på medel, utan hänsyn till ändarna, är också bristfällig.

I praktiken, de flesta sociala forskare underförstått omfatta en blandning av dessa två etiska ramar. Märker denna blandning av etiska skolor hjälper till att klargöra varför många etiska debatter-som tenderar att vara mellan dem som är mer konsekventialism och de som är mer deontologisk-inte göra några större framsteg. Dessa diskussioner sällan lösa eftersom consequentialists erbjuda argument om ändar, argument som inte är övertygande för deontologists som är oroliga medel. Likaså deontologists tenderar att erbjuda argument om medel, som inte är övertygande för consequentialists som är inriktade på ändarna. Argument mellan consequentialists och deontologists är som två fartyg som passerar i natt.

En lösning på dessa debatter vore för sociala forskare att utveckla en konsekvent, moraliskt fast och lätt att tillämpa blandning av Consequentialism och deontology. Tyvärr är det inte troligt att hända; filosofer har arbetat med dessa problem under en lång tid. Därför tror jag att det enda tillvägagångssättet är att erkänna att vi arbetar från inkonsekventa stiftelser och röra framåt.