4.7 Slutsats

Den digitala tidsåldern erbjuder forskare möjlighet att köra experiment som inte var möjligt tidigare. Inte bara kan forskare kör massiva experiment, kan de också dra nytta av den särskilda karaktären hos digitala experiment för att förbättra giltighet, uppskatta heterogenitet av behandlingseffekter och isolera mekanismer. Dessa experiment kan göras på helt digitala miljöer eller använda digitala enheter i den fysiska världen.

Som kapitlet visade kan dessa experiment göras i samarbete med kraftfulla företag eller myndigheter, eller de kan göras helt av forskaren; du behöver inte arbeta på ett stort högteknologiskt företag att driva en digital experiment. Om du gör designa din egen experiment, kan du köra din rörliga kostnader till 0, och du acn använda 3 R's ersätt, förfina och minska till bygga etik i din design. Forskare ökande makt att ingripa i livet för miljontals människor innebär att vi bör ha en motsvarande ökning av vår uppmärksamhet på etisk forskningsdesign. Med stor makt kommer stort ansvar.