tekniskt tillägg

Detta kommer att vara en teknisk bilaga om ramen för potentiella resultat; För mer information, se Morgan and Winship (2014) och Imbens and Rubin (2015) . Bilagan kommer att uttrycka följande tankar när det gäller de potentiella resultat:

  • giltighet (avsnitt 4.4.1)
  • heterogenitet av behandlingseffekter (avsnitt 4.4.2)
  • mekanismer (avsnitt 4.4.3)

Bilagan kommer också att innehålla en jämförelse av mellan-ämnen, inom-ämnen, och blandade mönster. Bilagan kan också innehålla information om hur du använder förbehandlingsinformation för design eller analys.