5.6 Slutsats

Mass samarbete gör det möjligt för forskarna att lösa vetenskapliga problem som var omöjliga att lösa innan.

Den digitala tidsåldern möjliggör mass samarbete inom vetenskaplig forskning. Snarare än att bara samarbeta med ett litet antal kollegor eller forskarassistenter, som i det förflutna, kan vi nu samarbetar med alla i världen med en Internet-anslutning. Som exemplen i detta kapitel visar, har dessa nya former av mass samarbete redan har aktiverats för forskare att göra verkliga framsteg på viktiga problem. Tillämpligheten av dessa tekniker inom samhällsvetenskaperna är fortfarande en öppen fråga, men jag är optimistisk.

När det gäller social forskning, jag tror att det är bra att dela upp mass projekt samarbets in i tre grupper:

  • I humana beräknings projekt, forskare kombinera de ansträngningar som många människor som arbetar på enkla mikro uppgifter för att lösa problem som är hopplöst stor för en person.
  • I öppna samtals projekt, forskare utgör ett problem med en enkel att kontrollera lösning, värva lösningar från många människor, och sedan välja den bästa.
  • I distribuerade datainsamlingsprojekt, forskare möjligt för deltagarna att bidra med nya mätningar av världen.

Förutom att främja social forskning, mass projekt samarbete har också demokrati potential. Dessa projekt breddar både som kan organisera storskaliga projekt och som kan bidra till dem. Precis som Wikipedia förändrats vad vi trodde var möjligt, kommer framtida mass samarbetsprojekt ändra vad vi tror är möjligt i vetenskaplig forskning.