1.5 Disposition av boken

Denna bok är uppbyggt kring en progression genom fyra breda forskningsmetoder: observera beteende, ställa frågor, kör experiment och skapa mass samarbete. Dessa fyra metoder var alla används i någon form för 50 år sedan, och jag är övertygad om att de alla kommer att användas i någon form 50 år från nu. Jag har tillägnat ett kapitel för varje strategi. Många av kapitlen har ett avsnitt med ytterligare kommentarer, en teknisk eller historisk bilaga, och aktiviteter som skulle kunna användas i en klass eller för självstudier. På grund av dessa funktioner, jag kommer att hålla huvudtexten så enkel som möjligt; du kan hänvisa till dessa andra delar av kapitlen om du vill ha mer information och citeringar i litteraturen.

I kapitel 2 (observera beteende), kommer jag att beskriva vad och hur forskare kan lära av att observera människors beteende. Framför allt kommer jag att fokusera på digitala spårdata och administrativa uppgifter där forskaren inte hade någon roll i skapandet av uppgifterna. Jag ska beskriva gemensamma drag av denna typ av data, och jag kommer att förklara vissa forskningsstrategier som kan användas för att framgångsrikt lära av observerade beteende.

I kapitel 3 (Ställa frågor), kommer jag att börja med att visa vad forskare kan lära sig genom att gå längre än att observera beteende och börja interagera med människor. Framför allt kommer jag hävdar att det finns ett stort värde i att göra undersökning forskning, även i en värld full av redan existerande digitala data. Jag kommer att granska den traditionella totala ramen undersökning fel och använda den för att organisera den utveckling som den digitala tidsåldern möjliggör för undersökning forskning. I synnerhet kommer jag att visa hur den digitala tidsåldern kan leda till stora förändringar i provtagning och intervjuer. Slutligen ska jag beskriva två strategier för att kombinera mätdata med digital spårningsdata. Trots pessimismen att vissa undersöknings forskare för närvarande känner jag räknar med att den digitala tidsåldern kommer att vara guldålder undersökning forskning.

I kapitel 4 (Running experiment), kommer jag att börja med att visa vad forskare kan lära sig när de flyttar bortom observera beteende och frågar enkätfrågor. I synnerhet kommer jag att visa hur randomiserade kontrollerade experiment, där forskaren ingriper i världen på ett mycket specifikt sätt aktivera forskare att lära sig om orsakssambanden. Jag kommer att jämföra olika typer av experiment som vi kan göra i det förflutna med den typ som vi kan göra nu. Med den bakgrunden kommer jag att beskriva vilka avvägningar som är involverade i de två huvudstrategier för att utföra digitala experiment. Slutligen ska jag avsluta med några konstruktion råd om hur du kan dra nytta av den verkliga kraften i digitala experiment och beskriva några av ansvar som följer med den makten.

I kapitel 5 (Skapa mass samarbete), kommer jag att visa hur forskare kan skapa masssamarbeten-sådana som crowdsourcing och medborgar vetenskapligt för att göra social forskning. Genom att beskriva framgångsrika mass samarbetsprojekt och genom att tillhandahålla några viktiga organiseringsprinciper, hoppas jag att övertyga er om två saker: för det första kan denna massa samarbete kunna utnyttjas för social forskning, och andra, att forskare som använder mass samarbete kommer att kunna lösa problem som tidigare verkade omöjligt. Även mass samarbete ofta marknadsförs som ett sätt att spara pengar, är det mycket mer än så. Mass samarbete inte bara tillåter oss att göra forskning billigare; det tillåter oss att göra forskning bättre.

I kapitel 6 (etik), kommer jag att hävda att forskarna snabbt har ökat makt över deltagarna, och att dessa funktioner förändras snabbare än våra normer, regler och lagar. Denna kombination ökande makt och bristen på enighet om hur denna befogenhet bör användas blad välmenande forskare i en svår situation. För att lösa detta problem, kommer jag hävdar att forskarna bör anta ett principbaserat synsätt. Det är forskarna bör utvärdera sin forskning genom befintliga regel som jag tar som givna-och genom mer allmänna etiska principer. Jag föreslår fyra etablerade principer och två etiska ramar som kan vägleda dina beslut. Slutligen ska jag beskriva och analysera några särskilda etiska utmaningar som jag förväntar kommer att möta forskare i framtiden, och jag kommer att ge praktiska tips för att arbeta i ett område med oreglerade etik.

Slutligen, i kapitel 7 (Framtiden), kommer jag att sammanfatta tre teman som återkommer över kapitel och som kommer att vara särskilt viktig i framtiden.

Social forskning i den digitala tidsåldern kommer att kombinera vad vi har gjort tidigare med mycket olika funktioner i framtiden. Således kommer social forskning formas av både samhällsvetare och dataforskare. Varje grupp har något att bidra med, och varje grupp har något att lära.