4.7 Conclusión

A era dixital ofrece aos investigadores a capacidade de realizar experimentos que non eran posibles antes. Non só pode investigadores realizar experiencias en masa, eles tamén poden aproveitar a natureza específica das experiencias dixitais para mellorar a validez, estimar a heteroxeneidade dos efectos do tratamento, e illar mecanismos. Estas experiencias poden ser feitas en ambientes totalmente dixital ou utilización de dispositivos dixitais no mundo físico.

Como o capítulo amosa, neses experimentos se pode facer en colaboración con empresas poderosas ou gobernos, ou se pode facer enteiramente polo investigador; non precisa para traballar nunha grande empresa de tecnoloxía para realizar unha experiencia dixital. Se fai proxectar a súa propia experiencia, pode dirixir o seu custo variable a 0, e ACN usar os 3 R 's substitución, refinar e reducirse de construír a ética no seu deseño. poder crecente dos investigadores para intervir na vida de millóns de persoas significa que temos que ter un aumento correspondente na nosa atención para proxecto de investigación ética. Con gran poder vén gran responsabilidade.