4.7 Konklusion

Den digitale tidsalder giver forskerne mulighed for at køre eksperimenter, der ikke var mulige tidligere. Ikke alene kan forskere køre massive eksperimenter, kan de også drage fordel af den særlige karakter af digitale eksperimenter for at forbedre gyldighed, anslår heterogenitet behandlingseffekt, og isolere mekanismer. Disse eksperimenter kan gøres på fuldt digitale miljøer eller ved hjælp af digitalt udstyr i den fysiske verden.

Som kapitlet viste, kan disse eksperimenter ske i samarbejde med magtfulde selskaber eller regeringer, eller de kan gøres udelukkende af forskeren; du behøver ikke at arbejde på en stor tech virksomhed at køre en digital eksperiment. Hvis du designe dit eget eksperiment, kan du køre din variable omkostninger til 0, og du acn bruge de 3 R's-Erstat, Afgræns, og Reducer-at bygge etik ind i dit design. Forskere stigende magt til at gribe ind i livet for millioner af mennesker betyder, at vi bør have en tilsvarende stigning i vores opmærksomhed på etiske forskningsdesign. Med stor magt kommer stort ansvar.