4.7 Заключение

В цифровата ера предлага изследователи способността да провеждат експерименти, които не са били възможни преди това. Не само може изследователи работят масивни експерименти, те също могат да се възползват от специфичния характер на дигитални експерименти, за да се подобри валидност, изчислите хетерогенност на ефекти от лечението, и се изолират механизми. Тези експерименти може да се направи в напълно цифрови среди или с помощта на цифрови устройства във физическия свят.

Като глава показа, тези експерименти може да се направи в партньорство с мощни фирми или правителства, или те могат да бъдат направени изцяло от изследователя; не е нужно да работи на по-голяма технологична компания да тече цифров експеримент. Ако все пак се изработи свой собствен експеримент, можете да карам променливи разходи до 0, а вие ACN използват 3 R's-замени Сложно, и да се намали-за изграждане на етиката в своя дизайн. увеличаване на мощността на учените да се намесва в живота на милиони хора, означава, че трябва да имаме съответно увеличаване на нашето внимание към етичен изследователски проект. С голяма сила идва и голяма отговорност.