4.7 Konklusjon

Den digitale tidsalder har forskere muligheten til å kjøre eksperimenter som ikke var mulig tidligere. Ikke bare kan forskerne kjøre massive eksperimenter, kan de også dra nytte av den spesielle naturen av digitale eksperimenter for å forbedre gyldighet, anslår heterogenitet av behandlingseffekter, og isolere mekanismer. Disse eksperimentene kan gjøres i fullt digitale miljøer eller ved hjelp av digitale enheter i den fysiske verden.

Som kapittel viste, kan disse eksperimentene gjøres i samarbeid med mektige selskaper eller regjeringer, eller de kan gjøres helt av forskeren; du trenger ikke å jobbe på en stor tech selskap å drive et digitalt eksperiment. Hvis du gjør designe ditt eget eksperiment, kan du kjøre din variable kostnader til 0, og du ACN bruke 3 R's-erstatt, Avansert, og redusere dette til å bygge etikk i ditt design. Forskere økende makt til å gripe inn i livene til millioner av mennesker betyr at vi bør ha en tilsvarende økning i oppmerksomheten mot etiske forskningsdesign. Med stor makt kommer stort ansvar.