4.7 Kết luận

Các đại kỹ thuật số cung cấp các nhà nghiên cứu khả năng chạy các thí nghiệm là không thể trước đó. Không chỉ các nhà nghiên cứu có thể chạy thí nghiệm lớn, họ cũng có thể tận dụng lợi thế của các tính chất cụ thể của các thí nghiệm kỹ thuật số để nâng cao hiệu lực, ước tính không đồng nhất của hiệu quả điều trị, và cô lập các cơ chế. Những thí nghiệm này có thể được thực hiện trong môi trường hoàn toàn kỹ thuật số hoặc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số trong thế giới vật chất.

Như chương cho thấy, những thí nghiệm này có thể được thực hiện trong sự hợp tác với các công ty mạnh mẽ hoặc chính phủ, hoặc họ có thể được thực hiện hoàn toàn bởi các nhà nghiên cứu; bạn không cần phải làm việc tại một công ty công nghệ lớn chạy thử nghiệm kỹ thuật số. Nếu bạn làm thiết kế thí nghiệm của riêng bạn, bạn có thể lái xe chi phí biến đổi của bạn đến 0, và bạn acn sử dụng 3 R's-Thay thế, sàng lọc, và Giảm Giá để xây dựng đạo đức vào thiết kế của bạn. điện tăng Các nhà nghiên cứu "để can thiệp vào cuộc sống của hàng triệu người có nghĩa là chúng ta nên có một sự gia tăng tương ứng trong sự chú ý của chúng tôi để thiết kế nghiên cứu đạo đức. Với sức mạnh lớn đến trách nhiệm lớn.