4.7 Kesimpulan

Era digital menawarkan penyelidik keupayaan untuk menjalankan eksperimen yang tidak mungkin sebelumnya. Bukan sahaja boleh penyelidik menjalankan eksperimen secara besar-besaran, mereka juga boleh mengambil kesempatan daripada sifat khusus eksperimen digital untuk meningkatkan kesahan, menganggarkan kepelbagaian kesan rawatan, dan mengasingkan mekanisme. Eksperimen ini boleh dilakukan dalam persekitaran digital sepenuhnya atau menggunakan peranti digital dalam dunia fizikal.

Sebagai bab menunjukkan, eksperimen ini boleh dilakukan dengan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang berkuasa atau kerajaan, atau ia boleh dilakukan sepenuhnya oleh penyelidik; anda tidak perlu bekerja di sebuah syarikat berteknologi besar untuk menjalankan satu eksperimen digital. Jika anda melakukan mereka bentuk eksperimen anda sendiri, anda boleh memandu kos pembolehubah anda kepada 0, dan anda ACN menggunakan 3 R's-Ganti, Refine, dan Mengurangkan-untuk membina etika ke dalam reka bentuk anda. kuasa meningkatkan penyelidik untuk campur tangan dalam kehidupan berjuta-juta orang bermakna bahawa kita harus mempunyai peningkatan yang sama dalam perhatian kita kepada reka bentuk penyelidikan yang beretika. Dengan kuasa yang besar datang tanggungjawab yang besar.