6.4.3 Justice

Spravedlnost je o to zajistit, že rizika a přínosy výzkumu jsou rozdělovány spravedlivě.

Belmont Zpráva tvrdí, že zásada spravedlnosti řeší rozdělení zátěže a přínosech výzkumu. To znamená, že by neměl být případ, kdy jedna skupina ve společnosti nese náklady na výzkum, zatímco jiná skupina sklízí své výhody. Například v 19. a na počátku 20. století, břemena slouží jako výzkumné subjekty v lékařských studiích spadl do značné míry na chudé a výhody zlepšené lékařské péči proudil primárně k bohatým.

V praxi je princip spravedlnosti byla původně interpretována kolem myšlenky, že zranitelní lidé by měli být chráněni před výzkumníky. Jinými slovy, vědci by nemělo být dovoleno, aby záměrně kořist na bezmocné. To je znepokojující vzor, ​​který v minulosti, velké množství eticky problematických studie zahrnovaly velmi zranitelné účastníky, včetně špatně vzdělaní a disenfranchised občanů (Jones 1993) ; vězni (Spitz 2005) ; institucionalizovaných, mentálně postižené děti (Robinson and Unruh 2008) ; a starých a oslabených pacientů v nemocnicích (Arras 2008) .

Kolem roku 1990 se však názory spravedlnosti se začal otřásat z ochrany přístupu (Mastroianni and Kahn 2001) . Například aktivisté tvrdili, že děti, ženy a etnické menšiny musely být výslovně zahrnut v klinických studiích, aby tyto skupiny by mohly těžit z poznatků získaných v těchto studiích.

Kromě otázky týkající se ochrany a přístupu, princip spravedlnosti je často interpretována klást otázky ohledně přiměřené odškodnění pro účastníky-otázkám, které jsou předmětem intenzivní debaty v lékařské etiky (Dickert and Grady 2008) .

Uplatnění principu spravedlnosti na třech příkladech nabízí ještě další způsob, jak je hodnotit. Účastníci žádném z těchto studií byly kompenzovány finančně. Encore vyvolává ty nejsložitější otázky týkající se zásadou spravedlnosti. Zatímco princip dobročinnosti může naznačovat, s výjimkou účastníků ze zemí s represivními vládami, princip spravedlnosti by se argumentovat proti popírání těmto lidem možnost, aby účastník-and-těžit z přesné měření cenzuru internetu. Případ chuť, kravaty, a čas také vyvolává otázky. V tomto případě se jedna skupina studentů nese zátěž výzkumu a společnost jako celek výhody. Aby bylo jasno, to však nebyl zvláště zranitelné populace. Konečně, v Emoční Nákaza účastníci byli vzorek od populace s největší pravděpodobností těžit z výsledků výzkumu, což je situace také v souladu s principem spravedlnosti.