6.4.3 Xustiza

Xustiza consiste en asegurar que os riscos e beneficios da investigación son distribuídos de forma xusta.

O Informe Belmont argumenta que o principio de xustiza aborda a distribución dos carga e beneficios da investigación. É dicir, non debe ser o caso de que un grupo na sociedade soporta os custos de investigación, mentres que outro grupo colle os seus beneficios. Por exemplo, o século 19 e principios do século 20, os requisitos de servir como suxeitos de investigación en estudos médicos caeu en gran parte, os pobres e os beneficios de asistencia sanitaria mellorou fluíu sobre todo para os ricos.

Na práctica, o principio de xustiza foi interpretada inicialmente en torno á idea de que as persoas vulnerables deben ser protexidos de investigadores. Noutras palabras, os investigadores non deben ser autorizados a presa intencionalmente na impotentes. É un estándar preocupante que, no pasado, un gran número de estudos eticamente problemáticos impliquen participantes moi vulnerables, incluídos os cidadáns con baixa escolaridade e marxinados (Jones 1993) ; prisioneiros (Spitz 2005) ; institucionalizadas, nenos con discapacidade mental (Robinson and Unruh 2008) ; e os pacientes hospitalizados vellos e debilitados (Arras 2008) .

Ao redor de 1990, con todo, puntos de vista de Xustiza comezou a balance de protección ao acceso (Mastroianni and Kahn 2001) . Por exemplo, os activistas argumentaron que nenos, mulleres e minorías étnicas precisaban ser explicitamente incluídos en ensaios clínicos para que estes grupos poidan beneficiarse do coñecemento adquirido por estes ensaios.

Ademais de preguntas sobre protección e acceso, o principio de xustiza é moitas veces interpretado para levantar cuestións sobre a compensación axeitada para os participantes con cuestións que son obxecto de intenso debate na ética médica (Dickert and Grady 2008) .

Aplicando o principio de xustiza para os tres exemplos aínda ofrece outra forma de valora-los. Os participantes en ningún dos estudos foron compensados ​​económicamente. Encore levanta cuestións máis complexas sobre o principio de xustiza. Mentres que o principio de beneficencia podería suxerir excluíndo participantes de países con gobernos represores, o principio de xustiza podería argumentar contra a negar a estas persoas a posibilidade de participante e beneficiarse precisas medidas de censura en Internet. O caso do Gústame, Ties, and Time tamén levanta cuestións. Neste caso, un grupo de estudantes asume os gastos da investigación e da sociedade no seu conxunto se beneficia. Para ser claro, con todo, esta non era unha poboación especialmente vulnerables. Finalmente, en contaxio emocional os participantes eran unha mostra a partir da poboación con maior probabilidade de beneficiar a partir dos resultados da investigación, unha situación ben aliñado co principio de xustiza.