6.4.3 Justice

Spravodlivosť je o to zabezpečiť, že riziká a prínosy výskumu sú rozdeľované spravodlivo.

Belmont Správa tvrdí, že zásada spravodlivosti rieši rozdelenie záťaže a prínosoch výskumu. To znamená, že by nemal byť prípad, keď jedna skupina v spoločnosti znáša náklady na výskum, zatiaľ čo iná skupina žne svoje výhody. Napríklad v 19. a na začiatku 20. storočia, bremená slúži ako výskumné subjekty v lekárskych štúdiách spadol do značnej miery na chudobných a výhody zlepšenej lekárskej starostlivosti prúdil primárne k bohatým.

V praxi je princíp spravodlivosti bola pôvodne interpretovaná okolo myšlienky, že zraniteľní ľudia by mali byť chránení pred výskumníkmi. Inými slovami, vedci by nemalo byť dovolené, aby zámerne korisť na bezmocné. To je znepokojujúce vzor, ​​ktorý v minulosti, veľké množstvo eticky problematických štúdie zahŕňali veľmi zraniteľných účastníkov, vrátane zle vzdelaní a disenfranchised občanov (Jones 1993) ; väzni (Spitz 2005) ; inštitucionalizovaných, mentálne postihnuté deti (Robinson and Unruh 2008) ; a starých a oslabených pacientov v nemocniciach (Arras 2008) .

Okolo roku 1990 sa však názory spravodlivosti sa začal otriasať z ochrany prístupu (Mastroianni and Kahn 2001) . Napríklad aktivisti tvrdili, že deti, ženy a etnické menšiny museli byť výslovne zahrnutý v klinických štúdiách, aby tieto skupiny by mohli ťažiť z poznatkov získaných v týchto štúdiách.

Okrem otázky týkajúce sa ochrany a prístupu, princíp spravodlivosti je často interpretovaná klásť otázky ohľadom primerané odškodnenie pre účastníkov-otázkam, ktoré sú predmetom intenzívnej debaty v lekárskej etiky (Dickert and Grady 2008) .

Uplatnenie princípu spravodlivosti na troch príkladoch ponúka ešte ďalší spôsob, ako ich hodnotiť. Účastníci žiadnom z týchto štúdií boli kompenzované finančne. Encore vyvoláva tie najzložitejšie otázky týkajúce sa zásadou spravodlivosti. Kým princíp dobročinnosti môže naznačovať, s výnimkou účastníkov z krajín s represívnymi vládami, princíp spravodlivosti by sa argumentovať proti popieraniu týmto ľuďom možnosť, aby účastník-and-ťažiť z presné meranie cenzúru internetu. Prípad chuť, kravaty, a čas tiež vyvoláva otázky. V tomto prípade sa jedna skupina študentov nesie záťaž výskumu a spoločnosť ako celok výhody. Aby bolo jasno, to však nebol obzvlášť zraniteľné populácie. Napokon, v Emočné Nákaza účastníci boli vzorku od populácie s najväčšou pravdepodobnosťou profitovať z výsledkov výskumu, čo je situácia tiež v súlade s princípom spravodlivosti.