6.4.3 Hakim

Keadilan adalah untuk memastikan bahawa risiko dan faedah penyelidikan diagih secara adil.

The Belmont Laporan berhujah bahawa prinsip Keadilan menangani pengagihan beban dan faedah penyelidikan. Iaitu, ia tidak boleh menjadi kes bahawa satu kumpulan dalam masyarakat menanggung kos penyelidikan manakala kumpulan lain menuai faedah-faedahnya. Sebagai contoh, pada abad ke-20 ke-19 dan awal, beban berkhidmat sebagai subjek kajian dalam ujian perubatan jatuh sebahagian besarnya kepada orang miskin, dan faedah rawatan perubatan meningkat mengalir terutamanya kepada orang kaya.

Dalam amalan, prinsip Keadilan pada mulanya ditafsirkan sekitar idea bahawa orang yang lemah perlu dilindungi daripada penyelidik. Dalam erti kata lain, penyelidik tidak harus dibenarkan untuk sengaja mangsa pada yang tidak berkuasa. Ia adalah corak merisaukan bahawa pada masa lalu, sebilangan besar kajian beretika bermasalah telah melibatkan peserta amat terdedah termasuk warga kurang berpendidikan dan gerakan penentang yang kuat (Jones 1993) ; tahanan (Spitz 2005) ; diinstitusikan, kanak-kanak kurang upaya mental (Robinson and Unruh 2008) ; dan tua dan lemah pesakit hospital (Arras 2008) .

Sekitar tahun 1990, bagaimanapun, pandangan Keadilan mula bermain di perlindungan kepada akses (Mastroianni and Kahn 2001) . Sebagai contoh, aktivis berpendapat bahawa kanak-kanak, wanita, dan etnik minoriti perlu jelas termasuk dalam ujian klinikal supaya kumpulan-kumpulan ini boleh mendapat manfaat daripada pengetahuan yang diperolehi oleh ujian ini.

Selain soalan mengenai perlindungan dan akses, prinsip Keadilan sering ditafsirkan untuk mengemukakan soalan mengenai pampasan yang sesuai untuk peserta-soalan yang tertakluk kepada perbahasan sengit dalam etika perubatan (Dickert and Grady 2008) .

Mengaplikasi prinsip Keadilan kepada tiga contoh menawarkan satu lagi cara untuk menilai mereka. Peserta dalam tiada satu pun kajian telah pampasan kewangan. Encore menimbulkan soalan yang paling kompleks tentang prinsip Keadilan. Walaupun prinsip kebajikan mungkin mencadangkan tidak termasuk peserta dari negara yang mempunyai kerajaan yang menindas, prinsip Keadilan boleh berhujah terhadap menafikan orang-orang ini kemungkinan untuk peserta dalam dan mendapat manfaat daripada-tepat ukuran penapisan Internet. Kes Rasa, Hubungan, dan Masa juga menimbulkan tanda tanya. Dalam kes ini, satu kumpulan pelajar menanggung beban-beban dari penyelidikan dan masyarakat sebagai faedah keseluruhan. Untuk menjadi jelas, bagaimanapun, ini bukanlah satu penduduk lebih terdedah. Akhirnya, pada emosi Contagion peserta adalah sampel daripada penduduk paling banyak mendapat faedah dari hasil penyelidikan, keadaan yang baik selaras dengan prinsip Keadilan.