1.3 კვლევის დიზაინი

კვლევის დიზაინი არის დამაკავშირებელი კითხვები და პასუხები.

ეს წიგნი ორი აუდიტორიისთვის არის დაწერილი, რომლებსაც ბევრი რამ აქვთ გაკვეთილი. ერთის მხრივ, სოციალურ მეცნიერებს, რომლებსაც აქვთ სოციალური ქცევის სწავლება და გამოცდილება, მაგრამ უფრო ნაკლებად იცნობენ ციფრული ასაკის მიერ შექმნილ შესაძლებლობებს. მეორეს მხრივ, მკვლევართა სხვა ჯგუფია, რომლებიც ძალიან კომფორტულად იყენებენ ციფრული ასაკის ინსტრუმენტებს, მაგრამ ვინ არის ახალი სოციალური ქცევის შესწავლა. ეს მეორე ჯგუფი ადვილად იარსებებს, მაგრამ მე მოვუწოდებ მათ მონაცემთა მეცნიერებს. ეს მონაცემები მეცნიერებს, რომლებიც ხშირად სწავლობენ ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა კომპიუტერული მეცნიერება, სტატისტიკა, ინფორმაციული მეცნიერებები, საინჟინრო და ფიზიკა, ციფრული სოციალური კვლევის ზოგიერთი ადრეული მიღებაა, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ მათ აქვთ ხელმისაწვდომი მონაცემები და გამოთვლითი უნარები. ეს წიგნი ცდილობს ამ ორი თემის შექმნას, რათა რაღაც უფრო მდიდარი და საინტერესო იყოს, ვიდრე ცალკეული საზოგადოება.

ამ შესანიშნავი ჰიბრიდის შექმნის საუკეთესო საშუალება არ არის ფოკუსირება აბსტრაქტული სოციალური თეორიის ან ხელსაყრელი მანქანათმცოდნეობის შესახებ. საუკეთესო ადგილია კვლევის დიზაინი . თუ ფიქრობთ, რომ სოციალური კვლევა ადამიანის ქცევის შესახებ კითხვების დასმის და პასუხების პროცესს წარმოადგენს, მაშინ კვლევის დიზაინი შემაერთებელი ქსოვილისაა; კვლევის დიზაინი კითხვებს პასუხობს. ამ კავშირის მიღება სწორად არის კვლევის დამაჯერებლად. ეს წიგნი ყურადღებას გაამახვილებს ოთხი მიდგომის შესახებ, რომლებსაც გინახავთ და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს - წარსულში: ქცევის დაცვა, კითხვების დასმა, ექსპერიმენტების გაშვება და სხვებისთვის თანამშრომლობა. რა არის ახალი, ციფრული ასაკი გვაძლევს სხვადასხვა შესაძლებლობებს მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზისთვის. ეს ახალი შესაძლებლობები გვეხმარება მოდერნიზებად, მაგრამ არ შეცვალოთ ეს კლასიკური მიდგომები.