6.8 დასკვნა

ციფრული ასაკის სოციოლოგიური კვლევა ახდენს ახალ ეთიკურ საკითხებს. მაგრამ ეს საკითხები არ არის გადაულახავი. თუ ჩვენ, როგორც თანამეგობრობას, შეუძლია განავითაროს საერთო ეთიკური ნორმები და სტანდარტები, რომლებიც მხარს უჭერენ როგორც მკვლევარებს, ასევე საზოგადოებას, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ციფრული ასაკის შესაძლებლობები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან და საზოგადოებისთვის სასარგებლოა. ეს თავი წარმოადგენს ჩემს მცდელობას ამ მიმართულებით გადაადგილებაში და მე ვფიქრობ, რომ გასაღები იქნება მკვლევარებისთვის პრინციპებზე დაფუძნებული აზროვნების მიღება, ხოლო შესაბამისი წესების დაცვა.

მე -6 სექციაში მე აღვწერდი სამი ციფრული ასაკის კვლევის პროექტებს, რომლებიც წარმოიშვა ეთიკური დებატები. შემდეგ, მე -6 სექციაში აღვწერე რა არის ჩემი აზრით, ეთიკური გაურკვევლობის საფუძველი ციფრული ასაკობრივი სოციოლოგიის კვლევაში: მკვლევართა სწრაფად მზარდი ძალაუფლება ადამიანებზე დაკვირვებასა და ექსპერიმენტზე მათი თანხმობის გარეშე ან ინფორმირებულობის გარეშე. ეს შესაძლებლობები უფრო სწრაფად იცვლება, ვიდრე ჩვენი ნორმები, წესები და კანონები. შემდეგი, მე -6 სექციაში, მე აღვნიშნე ოთხი არსებული პრინციპი, რომელსაც შეუძლია თქვენი აზროვნება გაუწიოს: ადამიანთა პატივისცემა, კეთილდღეობა, სამართლიანობა და კანონი და საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვა. შემდეგ მე 6.5-ე ნაწილში შევაჯამეთ ორი ფართო ეთიკური ჩარჩო - რევოლუციური და დეტოროლოგია, რაც დაგეხმარებათ ერთ-ერთ ყველაზე ღრმა გამოწვევასთან დაკავშირებით: როდესაც ეს არის თქვენთვის შესაფერისი, ეთიკურად საეჭვო საშუალებების მისაღწევად, დასასრული. ეს პრინციპები და ეთიკური ჩარჩოები საშუალებას მოგცემთ გადაადგილდეთ აქედან გამომდინარე არსებული რეგულაციებით ნებადართული და გაზარდოთ თქვენი უნარი სხვა მსმენელებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარი.

ამ ფონზე, მე -6 სექციაში განხილულ იქნა ოთხი სფერო, რომელიც განსაკუთრებით გამოწვეულია ციფრული ასაკის სოციალურ მკვლევარებზე: ინფორმირებული თანხმობა (სექცია 6.6.1), ინფორმაციული რისკის გაგება და მართვა (სექცია 6.6.2), კონფიდენციალურობა (სექცია 6.6.3 ), და გაურკვევლობის წინაშე ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღება (სექცია 6.6.4). საბოლოო ჯამში, 6.7 განყოფილებაში, მე დავასკვნა სამი პრაქტიკული რჩევები, რომელიც არეგულირებდა ზონაში არასასურველ ეთიკას.

თვალსაზრისით ფარგლებს, ამ თავის ორიენტირებულია პერსპექტივა ინდივიდუალური მკვლევარი ეძებს generalizable ცოდნა. როგორც ასეთი, იგი ტოვებს მნიშვნელოვანი შეკითხვები გაუმჯობესების სისტემა ეთიკური კვლევის კონტროლს; კითხვები რეგულირების შეგროვება და გამოყენება მონაცემების კომპანიები; და შეკითხვები მასობრივი თვალთვალის მთავრობების მიერ. ამ სხვა კითხვებს აშკარად რთული და რთული, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ზოგიერთი იდეები კვლევის ეთიკის სასარგებლო იქნება ამ სხვა კონტექსტში.