5.5.2 მხარი არაერთგვაროვნება

მას შემდეგ, რაც თქვენ მოტივირებულია უამრავი ადამიანი, რომ რეალურ სამეცნიერო პრობლემებზე მუშაობდეს, აღმოაჩენთ, რომ თქვენი მონაწილეები ორ ძირითად გზას ჰეტეროგენური გახდებიან: ისინი განსხვავდებიან თავიანთი უნარისა და ძალისხმევით. ბევრი სოციალური მკვლევარის პირველი რეაქცია არის ამ ჰეტეროგენურობის წინააღმდეგ ბრძოლა, რათა თავიდან იქნას აცილებული დაბალი ხარისხის მონაწილეები და შემდეგ ცდილობენ შეგროვებულ იქნეს მუდმივი ინფორმაციის შეგროვება ყველასგან. ეს არის არასწორი გზა, რათა შეიმუშაოს მასობრივი თანამშრომლობის პროექტი. ჰეტეროგენურობის ბრძოლის ნაცვლად, ის უნდა იყოს ბერკეტი.

პირველ რიგში, არ არსებობს იმის მიზეზი, რომ გამოვიდეს დაბალი კვალიფიკაციის მონაწილეები. ღია ზარები, დაბალი კვალიფიკაციის მონაწილეები არ იწვევს პრობლემებს; მათი წვლილი არავის არ დააზარალებს და ისინი არ მოითხოვენ ნებისმიერ დროს შეაფასონ. ადამიანური გამოთვლებისა და მონაცემთა შეგროვების პროექტების დისტრიბუცია, უფრო მეტიც, ხარისხის კონტროლის საუკეთესო ფორმა უშუალო გზით ხდება, არა მონაწილეობის მაღალი ბარიერის მეშვეობით. სინამდვილეში, ვიდრე დაბალი უნარების მონაწილეების გამოკლებით, უკეთესი მიდგომაა, რათა მათ უკეთეს წვლილს შეიტანონ, ისევე როგორც eBird- ის მკვლევარებმა გააკეთეს.

მეორე, არ არსებობს იმის მიზეზი, რომ თითოეული მონაწილისგან ინფორმაციის შეგროვება მოხდეს. ბევრი მასობრივი თანამშრომლობის პროექტებში მონაწილეობას წარმოუდგენელი უთანასწორობა აქვს (Sauermann and Franzoni 2015) , მცირე რაოდენობის ადამიანები, რომლებიც ხელს უწყობენ (Sauermann and Franzoni 2015) უფროსს, და ბევრ ადამიანს, რომლებიც ხელს უწყობენ მცირე ზომის კუჭს . თუ არ შეაგროვებთ ინფორმაციას ცხიმიანი ხელმძღვანელიდან და გრძელი კუდიდან, თქვენ არ ტოვებს ინფორმაციას არეულობების შესახებ. მაგალითად, თუ ვიკიპედია მიღებული 10 და მხოლოდ 10 რედაქტირება თითო რედაქტორი, დაკარგავს შესახებ 95% რედაქტირების (Salganik and Levy 2015) . ამდენად, მასობრივი თანამშრომლობის პროექტები, უმჯობესია ბერკეტი ჰეტეროგენეულობა, ვიდრე ცდილობენ აღმოფხვრას იგი.