7.2.3 ეთიკის კვლევის დიზაინი

ეთიკის გადავა პერიფერიული შეშფოთებას ცენტრალური შეშფოთება და ამიტომ გახდება თემა კვლევა.

ციფრულ ასაკში ეთიკა გახდება უფრო მეტად ცენტრალური საკითხი, რომელიც ქმნის კვლევას. ანუ მომავალში ვიბრძოლებთ იმაზე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს და მეტი რა უნდა გაკეთდეს. რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ სოციალური მეცნიერების წესების საფუძველზე მიდგომა და მონაცემთა მეცნიერთა ადაპტირებული მიდგომა ექვემდებარება იმას, რასაც ექვემდებარება მე -6 თავში აღწერილი პრინციპები. მე ასევე ველოდები, რომ როგორც ეთიკა სულ უფრო და უფრო ცენტრალური ხდება, მეთოდოლოგიური კვლევის თემას. იმდენად, რამდენადაც სოციალური მკვლევარები ახლა დროსა და ენერგეტიკას ანიჭებენ ახალი მეთოდების განვითარებას, რაც უფრო იაფი და უფრო ზუსტი შეფასების საშუალებას იძლევა, მეც ვთვლი, რომ ჩვენ ასევე ვიმუშავებთ იმ მეთოდების შემუშავებაზე, რომლებიც უფრო ეთიკურად პასუხისმგებელნი არიან. ეს ცვლილება არა მხოლოდ იმიტომ მოხდება, რომ მკვლევარებმა ეთიკის ზრუნვა ბოლომდე განიცდიან, არამედ იმიტომ, რომ ისინი ეთიკის შესახებ ზრუნავს, როგორც სოციალური კვლევების ჩატარების საშუალება.

ამ ტენდენციის მაგალითია დიფერენციალური კონფიდენციალობის კვლევა (Dwork 2008) . წარმოიდგინეთ, რომ, მაგალითად, საავადმყოფოში დეტალურად არის ჯანსაღი ჩანაწერები და მკვლევარები გვინდა ეს მონაცემები შეიტანონ ამ მონაცემებში. დიფერენციალურად კერძო ალგორითმები საშუალებას აძლევს მკვლევარებს შეისწავლონ საერთო ნიმუშების შესახებ (მაგალითად, ადამიანები, რომელთაც სვამენ უფრო მეტი სიმსივნე აქვთ), ხოლო სწავლის რისკის მინიმუმამდე შემცირებისას რაიმე კონკრეტული ინდივიდუალური თვისებების შესახებ. ამ კონფიდენციალურობის შენარჩუნების ალგორითმების შემუშავება კვლევის აქტიური სფერო გახდა. იხილეთ Dwork and Roth (2014) წიგნის სიგრძის მკურნალობისთვის. დიფერენციალური კონფიდენციალურობა წარმოადგენს კვლევის თემის მაგალითს ეთიკის გამოწვევად, გადააქცევს მას კვლევით პროექტად, შემდეგ კი პროგრესის მიღწევაში. ეს არის ნიმუში, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ სულ უფრო მეტს ვხედავ სოციალურ კვლევებში.

როგორც მკვლევარების, ხშირად კომპანიებთან და მთავრობებთან თანამშრომლობით, კვლავაც იზრდება, უფრო რთული გახდება რთული ეთიკური პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. ჩემი გამოცდილებაა, რომ ბევრი სოციალური მეცნიერი და მონაცემთა მეცნიერი ამ ეთიკურ საკითხებს განიხილავს როგორც ჭაობიდან. მაგრამ, ვფიქრობ, რომ თავიდან იქნას აცილებული სტრატეგია. ჩვენ, როგორც თანამეგობრობას, შეგვიძლია მივუდგეთ ამ პრობლემებს, თუ გადავდივართ და გადავჭერთ მათ შემოქმედებითობასა და ძალისხმევას, რომ სხვა კვლევებზე ვრცელდება.