2.1 Giriş

Analoq dövrdə, davranışlar barədə məlumat toplayır - kim nə edir, nə zaman bahalı və buna görə də nisbətən nadirdir. İndi rəqəmsal yaşda milyardlarla insanın davranışları qeyd olunur, saxlanılır və təhlil edilir. Məsələn, veb saytınıza hər dəfə vurduğunuzda, mobil telefonunuza zəng etmək və ya kredit kartınızla bir şey ödəmək üçün davranışınızın dijital qeydləri bir biznes tərəfindən yaradılır və saxlanılır. Çünki bu cür məlumatlar insanların gündəlik fəaliyyətlərinin yan məhsullarıdır, əksər hallarda rəqəmsal izlər adlanır. Müəssisələr tərəfindən tutulan bu izlərə əlavə olaraq, hökumətlər də insanların və biznesin olduqca zəngin məlumatlarına malikdirlər. Birlikdə bu biznes və hökumət qeydləri tez-tez böyük məlumatlar adlanır.

Gələcəkdə artan böyük daşqın daşqınları biz davranış məlumatlarının məhdud olduğu davranış məlumatlarının çox olduğu bir dünyaya köçürülmüş olduğumuzu bildirir. Böyük məlumatlardan öyrənmək üçün ilk addım bu, uzun illər sosioloji tədqiqat üçün istifadə edilən daha geniş məlumat bazasının bir hissəsidir: müşahidə məlumatları . Müşahidə data, bir şəkildə müdaxilə etmədən bir ictimai sistemi müşahidə etməklə nəticələnən hər hansı bir məlumatdır. Bu barədə düşünmək üçün xam bir yol müşahidə məlumatları insanlarla söhbət etməyən (məsələn, sorğular, fəsil 3-ün mövzu) və ya insanların mühitinin dəyişdirilməsidir (məsələn, eksperimentlər, fəsil 4-ün mövzu). Beləliklə, biznes və hökumət qeydlərinə əlavə, müşahidə məlumatları da qəzet məqalələri və peyk fotoşəkilləri kimi şeyləri ehtiva edir.

Bu fəsildə üç hissə var. Birincisi, 2.2 bölməsində böyük məlumat mənbələrini daha ətraflı təsvir edirəm və aralarındakı köklü fərqləri və adətən keçmişdə sosial tədqiqatlar üçün istifadə edilən məlumatları aydınlaşdırıram. Daha sonra 2.3 bölməsində mən böyük məlumat mənbələrinin on ümumi xüsusiyyətlərini təsvir edirəm. Bu xüsusiyyətləri başa düşmək, mövcud mənbələrin güclü və zəif tərəflərini dərhal tanımaq və gələcəkdə mövcud olan yeni mənbələrdən istifadə etməyə kömək edəcəkdir. Nəhayət, 2.4-də mən müşahidə məlumatlarından öyrənmək üçün istifadə edə biləcəyiniz üç əsas tədqiqat strategiyasını təsvir edir: şeyləri hesablamaq, şeyləri proqnozlaşdırmaq və bir təcrübəni təxmin etmək.