6.4.1 şəxslər hörmət

Şəxslər hörmət muxtar insanlara müalicə və öz arzularını təqdis edir.

Belmont Hesabatı Şəxslərin Hörmət prinsipinin iki ayrı hissədən ibarət olduğunu iddia edir: (1) fərdlər müstəqil davranmalı və (2) azalmış özerklik olan şəxslər əlavə müdafiə hüququna malik olmalıdırlar. Muxtariyyət təxminən insanların öz həyatlarını idarə etməyə imkan verdiyinə inandır. Başqa sözlə, Hörmət İnsanları, tədqiqatçıların razılığı olmadan insanlara şeylər etməməsi lazım olduğunu göstərir. Tədqiqatçı, tədqiqatçı baş verən şeyin zərərsiz və hətta faydalı olduğunu düşünürsə belə, belədir. Şəxslərə hörmət, tədqiqatçılar deyil, iştirakçıların qərar qəbul etməsi fikri ilə nəticələnir.

Praktikada Şəxslərə hörmət prinsipi tədqiqatçıların mümkün olduqda iştirakçılardan məlumatlı razılığın alınmasını nəzərdə tutur. Məlumatlı razılığa əsas olan əsas fikirdir ki, iştirakçılara müvafiq məlumatlar anlaşıqlı şəkildə təqdim olunmalı və sonra qoşulmaq üçün könüllü şəkildə razılaşdırılmalıdır. Bu şərtlərin hər biri əhəmiyyətli dərəcədə əlavə müzakirə və təqaüd (Manson and O'Neill 2007) mövzusu olmuşdur və mən məlumatlandırılmış razılığa 6.6.1 bölməsini həsr edəcəyəm.

Şəxslərin Hörmət prinsipini bu üç nümunə başlamasından başlayaraq, onların hər biri ilə maraqlandığı sahələri vurğulayır. Hər bir halda tədqiqatçılar iştirakçılara məlumat vermişdilər (Taste, Ties, və ya Time), onların kompüterini bir ölçmə tapşırığı (Encore) yerinə yetirmək üçün istifadə etmiş və ya onları bir sınaqda (Duygusal Tənəffüs) . Şəxslərə hörmət prinsipinin pozulması bu tədqiqatları avtomatik olaraq etik yolla qəbul etmir; Şəxslərə hörmət dörd prinsipdən biridir. İnsanlar üçün hörmətlə bağlı düşünmək, araşdırmaların etik şəkildə yaxşılaşdırılmasının bəzi yollarını təklif edir. Məsələn, tədqiqatçılar tədqiqat başlamazdan və ya başa çatdıqdan sonra iştirakçılardan bəzi razılıq əldə etmiş ola bilər; 6.6.1-də məlumatlı razılığın müzakirə edildiyi zaman bu variantlara qayıdacağam.