7.3 Bumalik sa simula

Ang kinabukasan ng panlipunang pananaliksik ay magiging isang kumbinasyon ng mga social science at data science.

Sa katapusan ng aming paglalakbay, bumalik tayo sa pag-aaral na inilarawan sa pinakaunang pahina ng unang kabanata ng aklat na ito. Pinagsama ni Joshua Blumenstock, Gabriel Cadamuro, at Robert On (2015) detalyadong data ng tawag sa telepono mula sa mga 1.5 milyong tao na may data ng survey mula sa humigit-kumulang na 1,000 katao upang tantiyahin ang heograpikong pamamahagi ng kayamanan sa Rwanda. Ang kanilang mga pagtatantya ay katulad ng sa mga mula sa Demographic and Health Survey, ang gintong pamantayan ng mga survey sa mga papaunlad na bansa, ngunit ang kanilang pamamaraan ay halos 10 beses na mas mabilis at 50 beses na mas mura. Ang mga mas mabilis at mas murang mga pagtatantya na ito ay hindi isang dulo sa kanilang sarili, ang mga ito ay isang paraan upang wakasan, paglikha ng mga bagong posibilidad para sa mga mananaliksik, pamahalaan, at mga kumpanya. Sa simula ng aklat, inilarawan ko ang pag-aaral na ito bilang isang window sa hinaharap ng panlipunang pananaliksik, at ngayon inaasahan kong nakikita mo kung bakit.