6.4.1 Paggalang sa mga taong

Paggalang sa mga taong ay tungkol sa pagpapagamot ng mga tao bilang autonomous at honoring kanilang mga kagustuhan.

Ang ulat ng Belmont ay tumutukoy na ang prinsipyo ng Paggalang sa mga Tao ay binubuo ng dalawang magkakaibang bahagi: (1) ang mga indibidwal ay dapat ituring bilang nagsasarili at (2) ang mga indibidwal na may pinaliit na awtonomiya ay dapat may karapatan sa mga karagdagang proteksyon. Ang autonomy halos tumutugma sa pagpapaalam sa mga tao na kontrolin ang kanilang sariling buhay. Sa ibang salita, ang Paggalang sa mga Tao ay nagpapahiwatig na ang mga mananaliksik ay hindi dapat gumawa ng mga bagay sa mga tao nang hindi sila pahintulutan. Critically, ito ay naniniwala kahit na ang tagapagpananaliksik ay nag-iisip na ang bagay na nangyayari ay hindi nakakapinsala, o kahit kapaki-pakinabang. Ang paggalang sa mga Tao ay humahantong sa ideya na ang mga kalahok-hindi mga mananaliksik-ay makapagpasya.

Sa pagsasagawa, ang prinsipyo ng Paggalang sa mga Tao ay binigyang-kahulugan na ang mga mananaliksik ay dapat, kung maaari, makatanggap ng may-katuturang pahintulot mula sa mga kalahok. Ang pangunahing ideya na may matalinong pahintulot ay ang mga kalahok ay dapat na iharap ng may-katuturang impormasyon sa isang maaaring maunawaan na format at pagkatapos ay dapat kusang-loob na sumang-ayon na lumahok. Ang bawat isa sa mga katagang ito ay naging paksa ng malaking karagdagang debate at scholarship (Manson and O'Neill 2007) , at itatalaga ko ang seksyon 6.6.1 sa kaalamang pahintulot.

Ang paglalapat ng prinsipyo ng Paggalang sa mga Tao sa tatlong halimbawa mula sa simula ng kabanata ay nagha-highlight ng mga lugar ng pag-aalala sa bawat isa sa kanila. Sa bawat kaso, ginamit ng mga mananaliksik ang mga bagay sa mga kalahok-ginagamit ang kanilang data (Mga Tastes, Ties, o Oras), ginamit ang kanilang computer upang magsagawa ng isang pagsukat na gawain (Encore), o nakapag-enroll sa mga ito sa isang eksperimento (Emosyonal Contagion) -nawala ang kanilang pahintulot o kamalayan . Ang paglabag sa prinsipyo ng Paggalang sa mga Tao ay hindi awtomatikong nagsasagawa ng mga pag-aaral na ito na walang kapintasan; Ang paggalang sa mga Tao ay isa sa apat na mga alituntunin. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa Paggalang sa mga Tao ay nagpapahiwatig ng ilang mga paraan kung saan ang mga pag-aaral ay maaaring mapabuti nang tama. Halimbawa, maaaring makamit ng mga mananaliksik ang ilang porma ng pahintulot mula sa mga kalahok bago magsimula ang pag-aaral o matapos itong matapos; Magbabalik ako sa mga pagpipiliang ito kapag tinatalakay ko ang may-katuturang pahintulot sa seksyon 6.6.1.