5.5.1 Motivate kalahok

Ang pinakamalaking hamon sa pagdisenyo ng isang pang-agham na pakikipagtulungan ng masa ay tumutugma sa isang makabuluhang problemang pang-agham sa isang pangkat ng mga tao na handa at maaaring malutas ang problemang iyon. Minsan, ang problema ay unang dumating, tulad ng sa Galaxy Zoo: binigyan ang gawain ng pagkategorya ng mga kalawakan, natagpuan ng mga mananaliksik ang mga taong maaaring makatulong. Gayunpaman, sa ibang mga pagkakataon, ang mga tao ay maaaring dumating muna at ang problema ay maaaring ikalawa. Halimbawa, sinusubukan ng eBird na gamitin ang "trabaho" na ginagawa ng mga tao upang matulungan ang siyentipikong pananaliksik.

Ang pinakasimpleng paraan upang mag-udyok ng mga kalahok ay pera. Halimbawa, ang sinumang tagapagpananaliksik na lumikha ng isang proyekto sa pag-compute ng tao sa isang merkado ng paggawa ng microtask (eg, Amazon Mechanical Turk) ay magpapalakas ng mga kalahok sa pera. Maaaring sapat ang pagganyak sa pananalapi para sa ilang mga problema sa pag-compute ng tao, ngunit marami sa mga halimbawa ng pakikipagtulungan ng masa sa kabanatang ito ay hindi gumamit ng pera upang mag-udyok ng paglahok (Galaxy Zoo, Foldit, Peer-to-Patent, eBird, at PhotoCity). Sa halip, marami sa mas kumplikadong mga proyekto ang umaasa sa isang kumbinasyon ng personal na halaga at kolektibong halaga. Sa kabuuan, ang personal na halaga ay nagmumula sa mga bagay tulad ng kasiyahan at kumpetisyon (Foldit at PhotoCity), at ang kolektibong halaga ay maaaring makuha mula sa pag-alam na ang iyong kontribusyon ay tumutulong sa isang mas mahusay na (Foldit, Galaxy Zoo, eBird, at Peer-to-Patent) (talahanayan 5.4 ). Kung ikaw ay nagtatayo ng iyong sariling proyekto, dapat mong isipin kung ano ang mag-uudyok sa mga tao na lumahok at ang mga etikal na isyu na itinataas ng mga motivations (higit sa etika sa ibang pagkakataon sa seksyong ito).

Talahanayan 5.4: Malamang na Pagganyak ng mga Kalahok sa Mga Pangunahing Proyekto Na inilalarawan sa Kabanatang ito
Proyekto Pagganyak
Galaxy Zoo Pagtulong sa agham, masaya, komunidad
Pampublikong manifestos ng maraming tao Pera
Netflix Prize Pera, intelektwal na hamon, kumpetisyon, komunidad
Foldit Tumulong sa agham, masaya, kumpetisyon, komunidad
Peer-to-Patent Pagtulong sa lipunan, masaya, komunidad
eBird Pagtulong sa agham, masaya
PhotoCity Kasayahan, kumpetisyon, komunidad
Malawi Journal Project Pera, pagtulong sa agham