kodigo

Nagsasagawa kami ng ang code na nilikha sa website na ito magagamit open source bilang ang Open Review Toolkit .

Ang proyektong ito ay nakasalalay sa isang pulutong ng mga dakilang open source software. Nais naming pasalamatan ang mga tagalikha at mga kontribyutor sa ang mga sumusunod na proyekto: