6.4.3 Justice

Justice ay tungkol sa pagtiyak na ang mga panganib at mga benepisyo ng pananaliksik ay ipinamamahagi nang walang kinikilingan.

Ang Ulat ng Belmont ay nagpapahayag na ang prinsipyo ng Katarungan ay tumutukoy sa pamamahagi ng mga pasanin at pakinabang ng pananaliksik. Iyon ay, hindi dapat ang kaso na ang isang grupo sa lipunan ay nagtataglay ng mga gastos sa pananaliksik habang ang isa pang grupo ay nakakakuha ng mga benepisyo nito. Halimbawa, sa ikalabinsiyam at unang bahagi ng ikadalawampu siglo, ang mga pasanin na nagsisilbi bilang mga paksa sa pagsasaliksik sa mga medikal na pagsubok ay nahulog sa mga mahihirap, habang ang mga benepisyo ng pinahusay na pangangalagang medikal ay dumadaloy lalo na sa mga mayayaman.

Sa pagsasagawa, ang prinsipyo ng Katarungan sa simula ay binigyang kahulugan na ang mga mahihinang tao ay dapat protektado mula sa mga mananaliksik. Sa ibang salita, ang mga mananaliksik ay hindi dapat pahintulutan na sadyang makunan sa walang kapangyarihan. Ito ay isang kaguluhan na pattern na sa nakaraan, ang isang malaking bilang ng mga etikal na problema sa pag-aaral na kasangkot lubhang mahina laban kalahok, kabilang ang mga mahihirap na edukado at disenfranchised mamamayan (Jones 1993) ; mga bilanggo (Spitz 2005) ; institutionalized, mga bata na may kapansanan sa pag-iisip (Robinson and Unruh 2008) ; at mga lumang at debilitated na mga pasyente ng ospital (Arras 2008) .

Gayunman, humigit-kumulang sa 1990, ang mga pananaw ng Katarungan ay nagsimulang lumipat mula sa proteksyon upang ma - access (Mastroianni and Kahn 2001) . Halimbawa, ang mga aktibista ay nag-aral na ang mga bata, kababaihan, at mga etnikong minorya ay kailangang isama sa mga klinikal na pagsubok upang makinabang ang mga grupong ito mula sa kaalaman na nakuha mula sa mga pagsubok na ito (Epstein 2009) .

Bilang karagdagan sa mga katanungan tungkol sa proteksyon at pag-access, ang prinsipyo ng Katarungan ay madalas na binigyang-kahulugan upang magpalabas ng mga katanungan tungkol sa naaangkop na kabayaran para sa mga kalahok-mga tanong na napapailalim sa matinding debate sa mga medikal na etika (Dickert and Grady 2008) .

Ang paglalapat ng prinsipyo ng Katarungan sa aming tatlong halimbawa ay nagbibigay ng isa pang paraan upang makita ang mga ito. Sa wala sa mga pag-aaral ay nabayaran ang mga kalahok sa pananalapi. Ang pag-unawa ay nagpapalaki ng mga pinaka masalimuot na tanong tungkol sa prinsipyo ng Katarungan. Habang ang prinsipyo ng Beneficence ay maaaring magmungkahi ng pagbubukod ng mga kalahok mula sa mga bansa na may mga mapanupil na pamahalaan, ang prinsipyo ng Katarungan ay maaaring magtaltalan dahil pinahihintulutan ang mga taong ito na makilahok-at makinabang mula sa-tumpak na mga sukat ng censorship sa Internet. Ang kaso ng mga Tastes, Ties, at Time ay nagdudulot din ng mga katanungan dahil ang isang grupo ng mga estudyante ay nagdala ng mga pasanin ng pananaliksik at nakinabang lamang ang lipunan. Sa wakas, sa Emosional Contagion, ang mga kalahok na nagdala ng pasanin sa pananaliksik ay isang random na sample mula sa populasyon na malamang na makinabang mula sa mga resulta (lalo, mga gumagamit ng Facebook). Sa ganitong kahulugan, ang disenyo ng Contemporary Emosyon ay nakahanay sa prinsipyo ng Katarungan.