3.6 survey na naka-link sa mga malalaking data source

Ang pag-uugnay sa mga survey sa mga malaking mapagkukunan ng data ay nagbibigay-daan sa iyo upang makabuo ng mga pagtatantya na imposible sa alinman sa mapagkukunan ng data nang paisa-isa.

Karamihan sa mga survey ay may stand-alone, self-contained na pagsisikap. Hindi sila nagtatayo sa isa't isa, at hindi nila sinasamantala ang lahat ng iba pang data na umiiral sa mundo. Ito ay magbabago. Napakaraming makakakuha ng pag-uugnay sa data ng survey sa mga malalaking pinagkukunan ng data na tinalakay sa kabanata 2. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang uri ng data, kadalasang posible na gumawa ng isang bagay na imposible sa alinman sa isa nang isa-isa.

Mayroong ilang iba't ibang mga paraan kung saan ang data ng survey ay maaaring isama sa mga malalaking pinagkukunan ng data. Sa seksyon na ito, ilalarawan ko ang dalawang pamamaraang kapaki-pakinabang at naiiba, at tatawagan ko ang mga ito na enriched na humihingi at pinalalakas na humihiling (tayahin 3.12). Kahit na ilarawan ko ang bawat diskarte sa isang detalyadong halimbawa, dapat mong kilalanin na ang mga ito ay mga pangkalahatang mga recipe na maaaring magamit sa iba't ibang uri ng data ng survey at iba't ibang uri ng malaking data. Dagdag dito, dapat mong mapansin na ang bawat isa sa mga halimbawang ito ay maaaring makita sa dalawang magkaibang paraan. Sa pag-iisip muli sa mga ideya sa kabanata 1, makikita ng ilang mga tao ang mga pag-aaral na ito bilang mga halimbawa ng "custommade" na data survey na pinahuhusay ang "readymade" na malaking data, at titingnan ng iba ang mga ito bilang mga halimbawa ng "readymade" na malaking data na nagpapabuti sa "custommade" na data ng survey. Dapat mong makita ang parehong mga pagtingin. Sa wakas, dapat mong pansinin kung paano linawin ng mga halimbawang ito na ang mga survey at malaking pinagmumulan ng data ay mga komplimentaryo at hindi mga pamalit.

Figure 3.12: Dalawang paraan upang pagsamahin ang mga malalaking data source at data ng survey. Sa enriched na pagtatanong (seksyon 3.6.1), ang malaking pinagmulan ng data ay may pangunahing sukatan ng interes at ang data ng survey ay nagtatayo ng kinakailangang konteksto sa paligid nito. Sa sobrang pagtatanong (seksyon 3.6.2), ang malaking mapagkukunan ng data ay walang pangunahing sukatan ng interes, ngunit ginagamit ito upang palakasin ang data ng survey.

Figure 3.12: Dalawang paraan upang pagsamahin ang mga malalaking data source at data ng survey. Sa enriched na pagtatanong (seksyon 3.6.1), ang malaking pinagmulan ng data ay may pangunahing sukatan ng interes at ang data ng survey ay nagtatayo ng kinakailangang konteksto sa paligid nito. Sa sobrang pagtatanong (seksyon 3.6.2), ang malaking mapagkukunan ng data ay walang pangunahing sukatan ng interes, ngunit ginagamit ito upang palakasin ang data ng survey.