5.3 Open tawag

Buksan ang mga tawag na humingi ng mga bagong ideya para sa isang malinaw na tinukoy na layunin. Nagtatrabaho sila sa mga problema kung saan mas madaling masuri ang solusyon kaysa sa lumikha.

Sa mga problema sa pag-compute ng tao na inilarawan sa naunang seksyon, alam ng mga mananaliksik kung paano malutas ang mga problema na ibinigay ng sapat na oras. Iyon ay, maaaring maisuri ni Kevin Schawinski ang lahat ng milyong kalawakan mismo, kung mayroon siyang walang limitasyong oras. Kung minsan, gayunpaman, ang mga mananaliksik ay nakatagpo ng mga problema kung saan ang hamon ay hindi mula sa sukat kundi mula sa likas na kahirapan ng gawain mismo. Sa nakaraan, ang isang mananaliksik na nakaharap sa isa sa mga intelektuwal na mapaghamong gawain ay maaaring humiling ng mga kasamahan para sa payo. Ngayon, ang mga problemang ito ay maaari ring talakayin sa pamamagitan ng paglikha ng bukas na proyektong tawag. Maaari kang magkaroon ng problema sa pananaliksik na angkop para sa isang bukas na tawag kung naisip mo na: "Hindi ko alam kung paano malutas ang problemang ito, ngunit sigurado ako na may iba pa."

Sa bukas na mga proyektong tawag, ang tagapagpananaliksik ay nagdudulot ng problema, hinihingi ang mga solusyon mula sa maraming tao, at pagkatapos ay pinili ang pinakamahusay. Maaaring mukhang kakaiba ang isang problema na humahamon sa iyo at ibaling ito sa karamihan, ngunit inaasahan kong kumbinsihin ka ng tatlong halimbawa-isa mula sa agham ng computer, isa mula sa biology, at isa mula sa batas-na maaaring magamit mabuti. Ipinakikita ng tatlong halimbawa na ang isang susi sa paglikha ng isang matagumpay na bukas na proyektong tawag ay ang bumalangkas ng iyong tanong upang madaling masuri ang mga solusyon, kahit na mahirap silang lumikha. Pagkatapos, sa dulo ng seksyon, ilalarawan ko ang higit pa tungkol sa kung paano maaaring magamit ang mga ideyang ito sa panlipunang pananaliksik.