5.2 Ľudské výpočet

Ľudské výpočtové projekty majú veľký problém, rozdelia ich na jednoduché kusy, posielajú ich mnohým pracovníkom a zhromažďujú výsledky.

Ľudské výpočtové projekty spájajú úsilie mnohých ľudí, ktorí pracujú na jednoduchých mikrotaskoch, aby vyriešili problémy, ktoré sú pre jedného človeka neskutočne veľké. Môžete mať výskumný problém vhodný na výpočet človeka, ak ste si niekedy pomysleli: "Mohol by som tento problém vyriešiť, keby som mal tisíc výskumných asistentov."

Prototypovým príkladom ľudského výpočtového projektu je Galaxy Zoo. V tomto projekte viac ako sto tisíc dobrovoľníkov klasifikovalo obrázky približne milióna galaxií s podobnou presnosťou ako predchádzajúce a podstatne menšie úsilie profesionálnych astronómov. Táto zvýšená miera poskytovaná masovou spoluprácou viedla k novým objavom o tom, ako tvoria galaxie, a objavila sa úplne nová trieda galaxií nazývaná "Zelený hrášok".

Hoci Galaxy Zoo sa môže zdať ďaleko od sociálneho výskumu, existuje veľa situácií, keď sociálni vedci chcú kódovať, klasifikovať alebo označovať obrázky alebo texty. V niektorých prípadoch sa táto analýza môže robiť pomocou počítačov, ale stále existujú určité formy analýz, ktoré sú pre počítače ťažké, ale pre ľudí ľahké. Práve tieto microtasky, ktoré sú ľahko použiteľné pre ľudí, ale ktoré sa môžeme obrátiť na ľudské výpočtové projekty.

Nielenže je mikrotask v Galaxy Zoo celkom všeobecný, ale aj štruktúra projektu je všeobecná. Galaxy Zoo a iné ľudské výpočtové projekty zvyčajne používajú stratégiu split-apply-combine (Wickham 2011) a akonáhle pochopíte túto stratégiu, budete ju môcť použiť na riešenie mnohých problémov. Po prvé, veľký problém je rozdelený na množstvo malých problémových kusov. Potom sa ľudská práca aplikuje na každý malý problémový kus, nezávisle od ostatných kúskov. Nakoniec sú výsledky tejto práce kombinované s cieľom dosiahnuť konsenzuálne riešenie. Vzhľadom na tieto pozadie uvidíme, ako bola v Galaxy Zoo použitá stratégia kombinovaného použitia.