4.5 Realizácia

Dokonca aj keď nepracujú na veľkom tech spoločnosti, pre ktorú je možné spustiť digitálny experimenty. Buď môžete urobiť sami, alebo partnera s niekým, kto vám môže pomôcť (a kto vám môže pomôcť).

V tomto bode dúfam, že ste nadšení z možností robiť vlastné digitálne experimenty. Ak pracujete vo veľkých technologických spoločnostiach, môžete už tieto experimenty robiť stále. Ak však nepracujete v technickej spoločnosti, možno si myslíte, že nemôžete spustiť digitálne experimenty. Našťastie, to je zlé: s malou kreativitou a tvrdou prácou môže každý spustiť digitálny experiment.

Ako prvý krok je užitočné rozlíšiť dva hlavné prístupy: robiť to sami alebo partnerstvo s výkonnými. Existuje aj niekoľko rôznych spôsobov, ako to urobiť sami: môžete experimentovať v existujúcich prostrediach, vytvoriť vlastný experiment alebo vytvoriť vlastný produkt na opakované experimentovanie. Ako vidíte z nižšie uvedených príkladov, žiaden z týchto prístupov nie je vhodný vo všetkých situáciách a je najlepšie si ich myslieť ako na ponuku kompromisov v štyroch hlavných rozmeroch: náklady, kontrola, realismus a etika (obrázok 4.12).

Obrázok 4.12: Zhrnutie kompromisov pre rôzne spôsoby, ktorými môžete uskutočniť svoj experiment. V cene mám na mysli náklady výskumníka z hľadiska času a peňazí. Riadením myslím schopnosť robiť to, čo chcete z hľadiska náboru účastníkov, randomizácie, poskytovania liečby a merania výsledkov. Realizmom myslím do akej miery sa rozhodovacie prostredie zhoduje s tým, ktoré sa vyskytujú v každodennom živote; že vysoký realismus nie je vždy dôležitý pre testovanie teórií (Falk a Heckman 2009). Podľa etiky myslím schopnosť dobre zainteresovaných výskumníkov zvládnuť etické problémy, ktoré by mohli vzniknúť.

Obrázok 4.12: Zhrnutie kompromisov pre rôzne spôsoby, ktorými môžete uskutočniť svoj experiment. V cene mám na mysli náklady výskumníka z hľadiska času a peňazí. Kontrolou mám na mysli schopnosť robiť to, čo chcete, pokiaľ ide o účastníkov regrutovanie, náhodnom, poskytujúce procedúry, a meranie výsledkov. Realizmom myslím do akej miery sa rozhodovacie prostredie zhoduje s tým, ktoré sa vyskytujú v každodennom živote; že vysoký realismus nie je vždy dôležitý pre testovanie teórií (Falk and Heckman 2009) . Podľa etiky myslím schopnosť dobre zainteresovaných výskumníkov zvládnuť etické problémy, ktoré by mohli vzniknúť.