5.5.3 Zameranie pozornosti

Vzhľadom na to, že ste našli spôsob, ako motivovať účasť a môžete využiť účastníkov s rozsiahlymi záujmami a zručnosťami, ďalšou veľkou výzvou, ktorú máte ako dizajnér, je sústrediť pozornosť účastníkov tam, kde bude najcennejšie, bod vyvinutý extenzívne v knihe Reinventing Discovery (2012) Michaela Nielsena. V projektoch na výpočet ľudských zdrojov, akými sú Galaxy Zoo, kde vedci majú výslovnú kontrolu nad úlohami, je pozornosť najslabšie udržiavaná. Napríklad v ZOO Galaxy výskumníci mohli preukázať každú galaxiu, až kým nedôjde k dohode o jej tvare. Ďalej, pri zbieraní distribuovaných údajov môže byť bodovací systém tiež použitý na zameranie jednotlivcov na poskytovanie najužitočnejšieho vstupu, ako to bolo v programe PhotoCity.